LIFESTAT - Tværfagligt projekt om virkningen af statiner

Ældre fra Lifestatprojektet

Projekt LIFESTAT blev afsluttet i 2017. LIFESTAT var et tværfagligt projekt, der brugte metoder og viden fra sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab til at analysere virkningen af statinbrug på sundhed, livsstil og trivsel i en stor kohorte af danske statsborgere.

LIFESTAT samlede forskere fra Biomedicinsk Institut, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og Institut for Folkesundhedsvidenskab fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Antropologi fra det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling fra det Humanistiske Fakultet.

Udgangspunktet for undersøgelsen var, at 600.000 danskere tager statiner for at holde et godt helbred og undgå hjertekarsygdomme ved at modvirke forhøjet kolesterol i blodet.

Næsten 40% af disse personer er i "primær forebyggelse", og bliver behandlet farmakologisk for denne risikofaktor alene. De mærker sjældent risikoen for sygdom eller medicinens virkning. Til gengæld mærker nogen bivirkningerne - især muskelsmerter, som begrænser fysisk aktivitet, som ellers ville modvirke sygdomsrisikoen.

Læs mere på lifestat.ku.dk/