Om Center for Sund Aldring


Center for Sund Aldring er et tværfagligt forskningscenter ved Københavns Universitet støttet af en grundbevilling fra Nordea-fonden. Centeret er administrativt placeret på det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og dekan Bente Merete Stallknecht er overordnet ansvarlig for centeret.

Center for Sund Aldring er et netværk af forskningsenheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og en række hospitaler. Centeret forsker i aldring og aldringsprocesser fra celle til samfund, og i hvordan flere mennesker kan få et sundt liv og en sund alderdom. En stor del af centerets forskere har til huse i Mærsk Tårnet på Nørre Campus. Siden august 2009 har professor Lene Juel Rasmussen været udpeget som centerdirektør med ansvar for den daglige ledelse.

Vision

Danmark skal være verdens bedste land at blive gammel i. 

Mission

Centerets mission er at udføre aldringsforskning af højeste kvalitet for at forstå det komplekse samspil mellem biologiske, sociale, kulturelle og psykologiske faktorer med indflydelser på sundheden for individer og populationer. Centret uddanner unge aldringsforskere på højeste niveau, og sætter vores viden i spil i samfundet ved at engagere sig med relevante stakeholdere for at udvikle interventioner og politikker, som fremme sund aldring og forbedrer menneskers liv. 

Støttet af Nordea-fonden

Center for sund aldring er støttet med ca. 370 mio. DKK af Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter der forbedrer levestandarden. 

 

Styregruppen fører tilsyn med forskningsaktiviteter, finansielle spørgsmål, rekruttering, strategisk planlægning og outreach.

Formand for styregruppen er centerdirektør og professor Lene Juel Rasmussen.

Styregruppen mødes ca. otte gange om året.

Medlemmer af styregruppen

Suppleanter

Sekretariatet understøtter styregruppens arbejde. Centeradministrator Niels Kristian Madsen deltager også i styregruppens møder.

 

 

Internationalt rådgivende udvalgs rolle (Advisory Board, AB) er at rådgive om strategisk planlægning, rekruttering, gennemførlighed, fremskridt og udvikling af det videnskabelige program.

AB foreslår kriterier for vurdering af videnskabelige fremskridt og succes, hjælper med at etablere egnede eksterne danske og internationale samarbejder og rådgiver om videnskabelige mål. Endelig hjælper AB centrets ledelse med at sikre, at dets forskningsprogrammer opfylder de højeste internationale standarder og opnår optimalt videnskabelige resultater.

Udvalgsmedlemmer mødes en gang om året i København. 

Gruppens medlemmer udpeges i starten af 2019.

Scientific advisory board-medlemmer