Om Center for Sund Aldring


Center for Sund Aldring er et tværfagligt forskningscenter ved Københavns Universitet støttet af en grundbevilling fra Nordea-fonden. Centeret er administrativt placeret på det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og dekan Ulla Wewer er overordnet ansvarlig for centeret.

Center for Sund Aldring er et netværk af forskningsenheder fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og en række hospitaler. Centeret forsker i aldring og aldringsprocesser fra celle til samfund, og i hvordan flere mennesker kan få et sundt liv og en sund alderdom. En stor del af centerets forskere har til huse i Mærsk Tårnet på Nørre Campus. Siden august 2009 har professor Lene Juel Rasmussen været udpeget som centerdirektør med ansvar for den daglige ledelse.

Vision og mission

Centerets vision er at være et internationalt førende, multidisciplinært forskningscenter inden for sund aldring, som muliggør, at mennesker både i Danmark og globalt kan leve lange, sunde og meningsfulde liv.

Centerets mission er at udføre aldringsforskning af højeste kvalitet for at forstå det komplekse samspil mellem biologiske, sociale, kulturelle og psykologiske faktorer med indflydelser på sundheden for individer og populationer. Centret uddanner unge aldringsforskere på højeste niveau, og sætter vores viden i spil i samfundet ved at engagere sig med relevante stakeholdere for at udvikle interventioner og politikker, som fremme sund aldring og forbedrer menneskers liv.