Samarbejde og partnerskaber

Aldring er et komplekst samspil mellem biologiske, sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Derfor skal vi arbejde mere helhedsorienteret, mere tværfagligt og koble forskning med praksis, når vi ønsker, at flere borgere nyder aktive ældreliv med høj livskvalitet.

I Center for Sund Aldring sætter vi en ære i at formidle viden igennem undervisning, interventioner, rådgivning, debatter, events, på konferencer, seminarer og i artikler og medier. Vores mål er at skabe partnerskaber og sætte nye standarder for samarbejde mellem forskere og praktikere – fx udvikle og drive projekter i samarbejde med offentlige institutioner, frivillige, myndigheder og interesseorganisationer. Vi ønsker at inspirere med nytænkning og sikre at indsatser forankres til gavn for vores ældre og ofte kronisk syge borgere. Det handler om forebyggelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning og omsorgsfuld pleje. Og om at klæde seniorer og ældre på til at træffe aktive valg og få et sundere liv med højere livskvalitet.

Nedenfor kan du se eksempler på vores samarbejde med samfundsaktører om forskningsbaserede indsatser. 

Har du ideer til samarbejdsprojekter, er du velkommen til at kontakte os. 

Kontakt

Center for Sund Aldring
CESAadm@sund.ku.dk