Outreach

Samarbejde og partnerskaber

Hvad vil vi med outreach

Aldring er et komplekst samspil mellem biologiske, sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Derfor skal vi arbejde mere helhedsorienteret, mere tværfagligt og koble forskning med praksis, når vi ønsker, at flere borgere nyder aktive ældreliv med høj livskvalitet.

I Center for Sund Aldring sætter vi en ære i at formidle viden igennem undervisning og debatter, på konferencer, seminarer, events, artikler og medier. Det er vores mål at skabe nye partnerskaber og sætte nye standarder for samarbejde mellem forskere og praktikere. Vi ønsker at inspirere med nytænkning og sikre at indsatser forankres til gavn for vores ældre og ofte kronisk syge borgere. Det handler om forebyggelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning og omsorgsfuld pleje.

  1. CESA’s Outreach-projekter styrker ældre borgere til aktive valg, mere sundhed, højere livskvalitet
  2. Projekterne kobler forskning og praksis og sætte nye standarder for samarbejde mellem universitet og samfund
  3. Samarbejdspartnere er både private og offentlige institutioner, frivillige, myndigheder og interesseorganisationer – som sammen udvikler og driver nye projekter