Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt

At flere borgere får et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel. Det er målsætningen bag outreachprojektet; Fra arbejdsliv til seniorliv, som bygger på tæt dialog med seniorborgere og hviler på et fundament af forskningsbaseret viden fra Københavns Universitet. Projektet er primært rettet mod borgere med kort eller ingen uddannelse.

Projektet er drevet af et ligeværdigt partnerskab mellem Vordingborg Kommune, Vejle Kommune, Aarhus Kommune og Københavns Universitet.

Partnerskabet er rammen om en række lokale aktiviteter og samarbejdet sikrer, at erfaringsopsamling og nye tiltag søsættes i tæt dialog, trinvis og baseret på afprøvede metoder.

Partnerskabet deler løbende viden og udvikler i tæt samarbejde modeller og velafprøvede koncepter, som også kan implementeres i andre geografiske og sociale sammenhænge. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 17 millioner kroner over 3 år fra 2020-23.

Projektets kontakter på Center for Sund Aldring, Københavns Universitet