Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt

Billede: Buschauffør. Fotograf: Simon Skipper

Målsætningen bag outreachprojektet; Fra arbejdsliv til seniorliv er at hjælpe flere borgere til et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel. Projektet bygger på tæt dialog med seniorborgere og hviler på et fundament af forskningsbaseret viden fra Københavns Universitet. Projektet er primært rettet mod borgere med kort eller ingen uddannelse.

Projektet er et partnerskab mellem Vordingborg Kommune, Vejle Kommune, Aarhus Kommune og Københavns Universitet. Sammen udvikler, afprøver og forankrer partnerne en række aktiviteter og koncepter sammen med kommunernes borgere. De bedste kan senere udbredes til andre kommuner og aktører. 

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 17 millioner kroner over 3 år fra 2020-23.

Projektets kontakter på Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

 

 

 

 

Rekruttering af seniorambassadører og peer-to-peer-seniorvejledningskoncept
Frivillige seniorer rådgiver andre seniorer om seniorlivet 1:1 på baggrund af egne erfaringer og viden fra forskningsbaseret seniorvejlederuddannelse

AktivSammen
Portal til formidling af aktiviteter og fællesskaber i civilsamfund for borgere 60+

Samarbejde med HR
Udvikling af arbejdspladsrettet kommunikation og seniorforløb for ansatte

Fællesskabs- og motionsforløb for mænd
Mandefællesskaber for folk på tærsklen til pensionstilværelsen, som ønsker at styrke deres krop og relationer

Lokale stormøder med råd til at forberede seniorlivet
Kommuner inviterer i samarbejde med lokale fagforeninger seniorer til temamøder om fx pensionsøkonomi, krop og sundhed mm. 

Vidensfestival for seniorer
Foredrag og aktivitetsstande, der inspirerer seniorer til at tilrettelægge et godt seniorliv

Opbygning af digital, interaktiv platform
Virtuelle seniorguides, der kan fungere som E-learning, borgeroplysning, opslagsværk

Indsamling og formidling af gode cases
Lokal og nationalt formidles gode cases som kan tjene som inspiration

Sundhedsvejledernes praksis
Skærpet fokus på fællesskaber og aktiviteter i de forebyggende hjemmebesøg for borgere 65+