CopenAge - Styrket Klinisk Aldringsforskning

CopenAge

Mange ældre patienter er kronisk syge, har flere konkurrerende lidelser og ofte komplicerede kliniske problemstillinger og behandlingsforløb.

Det er derfor helt centralt at sikre den bedst mulige behandling før, under og efter sygehusindlæggelse og at øge sammenhængen på tværs af sektorer. Samtidigt er det vigtigt at sikre, at behandlingen er evidensbaseret og forankret i den kliniske forskning.

Med CopenAge samler vi og styrker den Kliniske Aldringsforskning på Sjælland i et samarbejde mellem de Geriatriske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland og vores øvrige samarbejdspartnere.

Læs mere på copenage.ku.dk/