Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard 

Maria Kristensen til et CESA-faciliteret møde i Taastrupgaard
Billede: Lektor Maria Kristiansen til et CESA-faciliteret beboer møde i Taastrupgaard.

I disse år sker der store forandringer med nedrivninger af boligblokke og genopbygning af nye typer boliger i det sociale boligområde Taastrupgaard, Høje Taastrup kommune. Forskningsprojektet Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT) undersøger, hvad dette betyder for beboerne.

Formålet med STRIT er at belyse, hvordan beboere på 45 år og derover oplever at ombygningen påvirker deres sundhed, trivsel og sociale relationer. Projektet startede i 2018, og vi indsamler løbende viden om beboernes hverdagsliv både før, under og efter ombygningen ved brug af forskellige forskningsmetoder. Projektet anvender blandt andet grafisk materiale og metoder i form af tegninger med det formål at fremme formidling på tværs af sprog. Igennem hele projektperioden har der derfor været et tæt samarbejde med en grafisk facilitator fra Tanke-streg.dk.
Projektet er primært finansieret af Nordea-fonden, og har yderligere modtaget bevillinger fra Ensomme Gamles Værn (EGV-fonden), Helsefonden samt Velliv. 

Læs mere om projektet på strit.ku.dk