Kontakt Center for Sund Aldring

Adresse: 
Panum, bygning 7.2 & 7.3
Blegdamsvej 3B, 2200 København N

Mail: 
CESAadm@sund.ku.dk

CVR
2997 9812

EAN
5798 000 421653