Podcast

Podcast

Den Lykkelige Folkepensionist

En podcast om ældreliv – før og nu

Hvordan har livet som pensionist og forestillinger om pensionistlivet ændret sig siden folkepensionens indførelse i 1956? Bedsteforældreskab, ensomhed og identitet i arbejdslivet er nogle af de emner vi berører i denne podcast, når pensionister – fra dengang og nu – fortæller om deres oplevelser og erfaringer med den tredje alder.

Podcasten er skabt af studerende fra Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Anna Louise Møller Svehag, Elizabeth Aagren Mikkelsen, Marie Stilling, Maya Elise Filskov og Sif Hjelm Jensen har fulgt kurset ”Etnologisk formidling” og som del af deres eksamensprojekt produceret podcasten Den Lykkelige Folkepensionist.

Forskningsmaterialet, der er brugt i podcasten, er fra projektet Pensionsfortællinger, som antropolog Kamilla Nørtoft fra Center for Sund Aldring står bag. De studerende har via Nørtoft haft kontakt til forskningsprojektets deltagere, og hun har desuden fungeret som sparringspartner i udviklingen af Den Lykkelige Folkepensionist.

Pensionsfortællinger

Pensionsfortællinger er historier fra ældre mennesker. De har fortalt om deres liv og deres overvejelser om det at blive pensioneret til antropolog Kamilla Nørtoft fra Center for Sund Aldring som en del af hendes forskningsprojekt.

Kamilla Nørtoft står bag Pensionsfortællinger, hvor forskning møder formidling. Deltagerne i forskningsprojektet har taget billeder af ting, steder eller oplevelser, der har betydning for dem, og er siden blevet interviewet. Fortællingerne omsættes til events, der udfordrer byens rum og skaber eftertanke.