Sociale relationer er vigtige for et godt helbred

Ifølge Danmarks Statistik bor næsten 1,2 mio. voksne danskere alene, og 380.000 føler sig ensomme. Men selvom du har valgt at leve alene og ser fordele ved det, er det vigtigt, at du er god til at søge sociale relationer andre steder. Det kan nemlig forlænge dit liv og helbred.

Alle oplever formodentlig ensomhed og perioder med mindre social kontakt i løbet af deres liv. Men hvis ensomheden og den sociale isolation bliver en mere permanent tilstand, truer den både sundhed og livskvalitet.

De sociale netværk har stor betydning for livskvaliteten hele livet igennem. Men de har også indflydelse på vores helbred og levealder. Der er nemlig en sammenhæng mellem det at leve et tilfredsstillende socialt liv og vores helbred, formentlig fordi både vores livsstil, psykiske velbefindende og fysiologi påvirkes af de sociale relationer.

Effekterne af svage sociale relationer på helbredet er i nyere forskning blevet sammenlignet med effekterne af rygning, fysisk inaktivitet og forhøjet blodtryk.

Forskning i patientgrupper viser også at hvis man bliver syg, kommer man sig også hurtigere hvis man har tætte sociale relationer. Den sunde aldring af både krop og psyke, er altså afhængig af, de sociale relationer, man omgiver sig med.

Familien, venner og bekendte

Venner og familie er et vigtigt socialt netværk for de fleste mennesker og spiller ofte en væsentlig rolle i forhold til hjælp og støtte.

I alderdommen er den dominerende sociale udfordring tabet af ægtefælle, venner, søskende og andre familiemedlemmer. Tab af ægtefælle er hovedårsag til at mange ældre mennesker føler sig ensomme.

I den situation er det for mange mennesker svært at finde overskuddet til at etablere nye sociale relationer. Men netop her er det vigtigt, at forsøge at bevare eller styrke eksisterende sociale relationer eller at genoptage gamle venskaber. En anden mulighed et at blive opmærksom på de tilbud og muligheder, der trods alt er, for at være sammen med andre mennesker og evt. opbygge nye og tætte relationer.

Gode sociale relationer holder dig i gang
Gode venner, familie og i det hele taget gode sociale netværk har stor betydning for vores livskvalitet og livslængde. Det er blandt andet blevet dokumenteret i store studier med data fra flere tusinde mennesker. Konklusionen i alle studierne, blandt andet fra Center for Sund Aldring, er entydig: Mennesker, der har et godt socialt netværk og gode sociale relationer, lever længere.

Præcis hvorfor det er sådan, kender vi endnu ikke den fulde forklaring på. Vi kan dog se, at der er en lavere dødelighed hos mennesker, der oplever at have en god og tryg social base. En base, hvor de kan få støtte, når der er bekymringer og livskriser. Især konflikter med nærmeste pårørende har vist sig at have stor betydning. 

”Det er velkendt, at sociale relationer har stor betydning for et sundt og godt liv. Vi har nu vist, at hvis du ofte skændes med din partner, børn, venner eller naboer, fordobler du risikoen for at dø tidligt”, siger professor Rikke Lund fra Center for Sund Aldring, som er ekspert i sociale relationers betydning for helbredet. 

Skab nye kontakter
Hvis du er typen, der har bygget dine sociale relationer op omkring det daglige fællesskab på arbejdspladsen (og det er der især mange mænd, der gør), er det ikke sikkert, at fællesskabet består, efter du er gået på pension.

Så er det, man skal ud og skabe nye kontakter. Og der er ingen grund til at udskyde det. Det er måske ikke altid nemt at skulle ud i situationer, hvor man ikke kender nogen. Men det bliver det ikke nemmere når man bliver ældre og måske har mistet sin ægtefælle eller er dårligt gående.

Vi bliver bedre til det sociale med alderen
Hvis vi ellers er raske, og det lykkes os at finde ressourcerne og modet til at opsøge nye sociale fællesskaber – hvad enten vi har skullet overvinde barrierer i form af generthed, tristhed, træthed eller noget helt syvende – så er der stor sandsynlighed for, at resultatet bliver godt. Både dansk og udenlandsk forskning viser nemlig, at vores håndtering af sociale relationer bliver styrket med alderen. Vi bliver mere imødekommende overfor andre mennesker og mere opsat på at undgå konflikter.

Fire forslag til sociale øvelser:

  • Hvis der er en aktivitet, du altid har drømt om at prøve, men holder dig tilbage fordi de andre nok er bedre – golf, tango, stavgang – så er det nu! Giv det en chance i f.eks. en måned. Og husk at øvelse gør mester gælder ikke mindst hjernen.
  • Inviter børnebørnene eller dine venner på besøg/café, eller planlæg noget andet I kan lave sammen, få nye fælles minder.
  • Gør alvor af at kontakte dine gamle venner, som du ikke havde tid til at se, mens du arbejdede.
  • Kom med i en læseklub fx via dit lokale bibliotek, og del din læseglæde med andre bogelskere.


Kilde: Det Gode Seniorliv af Lund, Holm og Jespersen og lektor Ellen Garde, Center for Sund Aldring