Lav intelligens giver højere dødelighed – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2015 nyheder > Lav intelligens giver ...

30. april 2015

Lav intelligens giver højere dødelighed

Intelligens

Forskere fra Center for Sund Aldring har undersøgt sammenhængen mellem mænds intelligens målt ved militærsession og efterfølgende dødelighed i alderen 48-56 år. Undersøgelsen viser betydelig højere dødelighed blandt gruppen af mænd med intelligensscore i den laveste tredjedel sammenlignet med mænd, hvis score lå i den højeste tredjedel.

Af Rikke Hodal Meincke
Flere videnskabelige undersøgelser har peget på, at høj intelligens tidligt i livet er forbundet med nedsat dødelighed, men mekanismerne er stadig ikke fuldt forstået. I Center for Sund Aldring har vi undersøgt sammenhængen mellem intelligens i den tidlige voksenalder og senere dødelighed af naturlige og unaturlige årsager.

I en nyere undersøgelse finder vi, at der en sammenhæng mellem mænds intelligens målt ved militærsession og efterfølgende dødelighed i alderen 48-56 år. I alt 13.536 danske mænd født i 1953 og i 1959-61 indgik i undersøgelsen. Resultaterne viser, at blandt gruppen af mænd med intelligensscore i den laveste tredjedel var dødeligheden betydeligt højere sammenlignet med mænd, hvis score lå i den højeste tredjedel. 

Denne sammenhæng fandt vi både i relation til dødsfald som følge af sygdomme samt dødsfald som følge af selvmord, mord og ulykker. Intelligens beskrives ofte som en persons kompetencer i forhold til f.eks. problemløsning, og det at tilegne sig ny viden.  Det er sandsynligt, at personer, der klarer sig godt i en intelligenstest, sidenhen får en god uddannelse og et godt job – faktorer, der er forbundet med lavere dødelighed. Uddannelse forklarede dog kun en meget lille del af sammenhængen.

På samme måde undersøgte vi, om mændenes vægt (body mass index, BMI) var en forklarende faktor. Vi brugte BMI som et mål for sundhedsadfærd, fordi personer med en højere score i intelligenstest muligvis har lettere ved at forstå og fortolke sundhedsbudskaber og dermed har en sundere livsstil. BMI forklarede dog ikke noget af sammenhængen. I vores datamateriale havde vi desværre ikke mulighed for at undersøge betydningen af andre livstilsfaktorer såsom rygning, sikkerhedsselebrug eller motion.

Læs mere

Meincke RH, Mortensen EL, Avlund K, et al. Intelligence in early adulthood and mortality from natural and unnatural causes in middle-aged Danish men. Journal of Epidemiology and Community Health 2014;68(2):130-136.

Kontakt

Rikke Hodal Meincke
tlf. 3532 7489