9. maj 2014

Drop skænderierne og lev længere

SUND ALDRING

Midaldrende mænd og kvinders dødelighed bliver fordoblet, hvis de har hyppige konflikter med familie og venner. Bekymringer og krav skabt af partner eller børn, giver mænd og arbejdsløse øget dødelighed. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Skændes du ofte med din partner, dine børn eller dine nærmeste venner, så er du måske i risikozonen for at dø tidligt.

Center for Sund Aldring og Institut fra Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet har undersøgt, hvordan konflikter, bekymringer og krav påvirker midaldrendes dødelighed. Undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Epidemiology and Community Health. Forskningen er støttet af Nordea-fonden.

Ny forskning fra Center for Sund Aldring

Mænd fra alle sociale lag er særligt sårbare overfor bekymringer og krav skabt af enten deres partner eller børn.

Skænderier er mest skadelige for dit helbred

- Det er velkendt, at sociale relationer har stor betydning for et sundt og godt liv. Vi har nu vist, at hvis du ofte skændes med din partner, børn, venner eller naboer, fordobler du risikoen for at dø tidligt, siger lektor Rikke Lund fra Center for Sund Aldring og Institut fra Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

I undersøgelsen er 9.875 mænd og kvinder i alderen 36-52 år blevet interviewet om deres sociale relationer i hverdagen. I gruppen af personer, som siger, at de altid eller ofte har konflikter med partnere døde 8 % i løbet af undersøgelsesperioden. Tallet er kun 3 % i gruppen, der sjældent eller aldrig har konflikter.

1 ud af 10 deltagere siger, at deres partner eller børn er en hyppig eller konstant kilde til ekstra krav og bekymringer, mens 1 ud af 20 har de samme problemer med slægtninge og 2 % med deres venner. Konstante skænderier med de nærmeste i ens netværk er det mest skadelige for deltagernes helbred. Tallene gælder for alle sociale lag.

Arbejdsløse og mænd bliver hårdest ramt

- Undersøgelsen viser også, at mænd fra alle sociale lag er særligt sårbare overfor bekymringer og krav skabt af enten deres partner eller børn. Arbejdsløshed forstærker også de negative tendenser, fortæller Rikke Lund.

Mænds dødelighed som følge af bekymringer og krav bidrager med 135 ekstra dødsfald per 100.000 personer om året. Forklaringen på mænds øgede dødelighed kan være, at de reagerer på den type stressfaktorer ved at få et forhøjet indhold af kortisol i blodet, som kan give negative effekter på deres helbredstilstand.

- En af løsningerne på den øgede dødelighed kan være, at folk lærer at håndtere konflikter, både i forhold til deres partner og familier, men også i lokalsamfundene, fortsætter Rikke Lund.

Deltagernes sundhed blev overvåget fra 2000-2011 ved at bruge det danske register over dødsårsager. Mellem 2000 og 2011 døde 4 % af kvinderne og 6 % af mændene. Næsten halvdelen døde af kræft, mens hjertelidelser, leversygdomme, uheld og selvmord var årsag til de resterende dødsfald.

Kontakt:

Lektor Rikke Lund
Mobil: 24 66 05 35