Kommuner og forskere går sammen i kampen mod ensomhed – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2015 nyheder > Kommuner og forskere g...

11. december 2015

Kommuner og forskere går sammen i kampen mod ensomhed

Ensomhed

Ledere og praktikere fra kommuner og forskere fra Center for Sund Aldring var samlet til vidensudveksling og debat om, hvordan kommuner sikrer relevante og effektive indsatser mod ensomhed blandt ældre. På dagsordenen var også, hvordan forskningen kan bidrage til at udvikle og dokumentere kommunernes indsats.

Center for Sund Aldring på Københavns Universitet arbejder tæt sammen med fire kommuner om at udvikle aktiviteter og tiltag, der øger ældre borgeres sundhed. Målet er, at de hurtigt får glæde af ny viden og forskningsresultater på området.

I slutningen af november var mere end 60 deltagere fra Center for Sund Aldrings fire primære samarbejdskommuner; Gentofte, Ishøj, Vordingborg og København, og forskere fra forskningstemaet Sundhedsfremmende innovationer samlet til seminar. Nogle af de centrale spørgsmål var: Hvordan sikrer kommunerne de mest effektive, rummelige og relevante tilbud for ensomme ældre? Hvordan inddrager kommunerne frivillige organisationer i den fremtidige indsats? Og ikke mindst, hvordan forskerne kan hjælpe kommunerne med at udvikle og dokumentere deres indsatser?

Forskning i spil i kommunerne

”Dagen var præget af stort engagement, dialog og interaktion mellem deltagerne. Vi er meget glade for, at antallet af deltagere fra vores samarbejdskommuner næsten er fordoblet, fra vi holdt det indledende møde for cirka halvandet år siden. Det peger i retning af, at kommunerne ser samarbejdet som værdifuldt. Det er dejligt at opleve, at vores forskning bliver brugt i kommunerne”, siger lektor Maria Kristiansen fra Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Udgangspunktet for dagen var en konkret intervention mod ensomhed hos ældre i et socialt boligkvarter udviklet i Københavns Kommune. Forskerne fra centeret belyste casen fra forskellige faglige ståsteder: Statskundskab, folkesundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi, antropologi og etnologi efterfulgt af en paneldebat med repræsentanter fra de fire kommuner. I casen var en frivillig organisation inddraget, og diskussionerne berørte også, hvilke udfordringer og potentialer den type samproduktion giver.

Kommunernes ønskeseddel

Kommuners ønskeseddel til fremtidige interventionsprojekter indeholder styrket indsigt i frivillige organisationers bidrag til sund aldringsinterventioner i kommunalt regi, og hvilke potentialer og udfordringer giver det at involvere nye og multiple aktører i kommunernes indsatser.

Forskning i social ulighed og sårbarhed over livsforløbet står også på ønskesedlen, for at kommunerne kan få hjælpe til at identificere risikogrupper for ensomhed og derved målrette indsatserne. Flere af de igangværende forskningsprojekter i Center for Sund Aldring inddrager de nævnte aspekter, mens seminaret også viste nye veje til kommende interventionsforskning.