Dialog om ensomhed i alderdommen – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2015 nyheder > Dialog om ensomhed i a...

23. april 2015

Dialog om ensomhed i alderdommen

Kommunesamarbejde

Forskere fra Center for Sund Aldring var den 9. april 2015 vært ved et seminar for partnerkommunerne om ensomhed i alderdommen og social ulighed i sundhed. Dialogerne gav nye ideer til både forskere og kommuner, som på sigt kan omsættes til konkrete tiltag.

En lang række videnskabelige undersøgelser viser, at socialt isolerede mennesker generelt er mindre glade, og at de dør tidligere end socialt aktive. Men er det ensomheden i sig selv, som er usund? Eller er den sygdomsfremkaldende livsstil også relateret til en stigmatisering og en manglende forståelse, som rammer mennesker med en minimal daglig kontakt til andre mennesker?

Hvor langt skal velfærdsstaten gå?

Paneldebat med Finn Diderichsen som ordstyrer

Ensomhed i alderdommen og social ulighed i sundhed var derfor i fokus på et seminar med sundhedsfagligt personale fra Center for Sund Aldrings tema I og de tre partnerkommuner – København, Ishøj og Vordingborg den 9. april 2015

På seminaret blev ensomhed belyst med forskellige perspektiver fra forskningen. Deltagerne blev involveret i en diskussion af kommunernes håndtering af ensomhed i alderdommen: Hvor langt skal velfærdsstaten gribe ind i ensomme menneskers liv? Kan minimal social kontakt være et ønske i lige så høj grad som socialt engagement? Og hvordan skal man i det kommunale arbejde inden for ældreområdet forholde sig til ensomhed, såvel frivillig som ufrivillig?

Livlig debat om social ulighed i sundhed

Deltagerne deltog også i en workshop, der medførte diskussion om tiltag og initiativer, der kan modvirke ensomhed i alderdommen. Derudover indgik repræsentanter fra de tre kommuner i en meget livlig paneldebat om social ulighed i sundhed med professor Finn Diderichsen som udspørger.

Seminaret har sat gang i mange tanke og idéer, som forskerne i Center for Sund Aldring og partnerkommunerne vil arbejde videre med og omsætte til konkrete tiltag.