Involverende seminar med partnerkommuner – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2014 Nyheder > Involverende seminar m...

10. september 2014

Involverende seminar med partnerkommuner

Kommunesamarbejde

Center for Sund Aldring mødtes den 9. september 2014 med partnerkommuner for at sikre kommunerne størst mulig værdi af samarbejdet.

Workshop om kommunerne primære udfordringer på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Workshop om kommunernes primære udfordringer på sundheds- og forebyggelsesområdet

Markant flere ældre med kroniske sygdomme gør det nødvendigt at forske i mere effektive sundhedstilbud – og kunne omsætte ny viden til praksis. I tema 1, sundhedsfremmende interventioner, arbejder forskerne med, hvordan forskellige aktører bedst kan tilrettelægge sociale og sundhedsfremmende tilbud til de ældre, og hvordan de ældre aktivt kan bidrage. Kommunerne er en vigtig del af dette arbejde og derfor deltager tre kommuner som partnere i projektet.   

Sund aldring og det gode ældreliv

Under overskriften Sund aldring og det gode ældreliv inviterede Center for Sund Aldrings tema 1 partnerkommunerne til seminar. Forskerne ønsker at inddrage kommunerne i den indledende fase af forskningsprojektet for at sikre, at det fælles forskningssamarbejde får effekt og blive praktisk anvendeligt ude i kommunerne. 

På seminaret fik kommunerne mulighed for at fortælle om deres aktiviteter og initiativer på sundheds- og ældreområderne. I løbet af to workshops sporede forskerne og de kommunale deltagere sig ind på, hvilke udfordringer medarbejderne i kommunerne møder i deres daglige arbejde, og hvilke konkrete områder de ønsker, at forskningsprojekterne skal belyse.   

Fra hver af de tre partnerkommuner, København, Ishøj, Vordingborg, deltog 3-4 repræsentanter fra hver partnerkommune -  med forskellige tilgange til arbejdet med sundhed og ældre. Det vil sige både ledere, sundhedsprofessionelle og praktikere.