Sund Aldring indtager Folkemødet 2017 – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Sund Aldring indtager ...

06. juni 2017

Sund Aldring indtager Folkemødet 2017

Folkemødet

Forskningsformidling i utraditionelle rammer, fælles agendasetting med vigtige stakeholdere og relationspleje. Center for Sund Aldring deltager på Folkemødet i 2017 med 5 forskere, som sætter deres viden i spil.

Fra den 15.-18. juni 2017 tager forskere fra Center for Sund Aldring afsted til Bornholm for at formidle viden og sætte fokus på forskning i sunde, lange liv og på seniorers bidrag til samfundet. Det er tredje år i træk at Center for Sund Aldring deltager.

Folkemødet er med sine 100.000 deltagere og mere end 850 repræsenterede organisationer centralt mødested og en vigtig begivenhed for dialog, faglig formidling, debat og relationspleje.

Fokus på ældrestyrken

Forskning i sund aldring giver nye muligheder for, at vi kan få en aktiv alderdom med høj livskvalitet – til glæde for den enkelte og til gavn for samfundsøkonomien. Center for Sund Aldring vil rokke ved fordomme om alderdom og fremhæve kvaliteter og muligheder i tredje halvleg. Med en aldrende befolkning har det stor betydning at sikre, at flere får et godt og aktivt liv langt oppe i årene.

Formidling i forskellige formater

Netværksevent med forskere, ældreorganisation, pensionskasse og inspirerende seniorer. Workshops med forskere, patientforeninger og politikere. Science slams og leg med post-it. Forskningsformidling i forskellige formater og inddragelse af deltagerne danner rammerne, når 5 forskere fra Center for Sund Aldring sætter kurs mod Bornholm. Seniorers drømme, frivillighed, forebyggelse og aktiv aldring. Det er nogle af overskrifter for Center for Sund Aldrings 6 events på årets Folkemøde. Derudover deltager centerets forskere også i et utal af andre organisationers debatter.

Se videokampagnen Tredje halvleg på Sund Aldring på Facebook, som vi har udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen og pensionskassen PKA. Her kan du møde inspirerende seniorer, som fortæller om, hvordan og hvorfor dristige valg og nye måder at indrette sig på kan give fornyet livsvilje, glæde og livsmod.

Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden. Formidlingen på Folkemødet er også i tråd med vores involvering i det paneuropæiske projekt EIT Health

Center for Sund Aldring er støttet af