Professor Martin Lauritzen hædres for sin hjerneforskning – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Niels A. Lassen-prisen

30. november 2016

Professor Martin Lauritzen hædres for sin hjerneforskning

Niels A. Lassen-prisen

Overlæge ved Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, og professor ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Klinisk Medicin og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, Martin Lauritzen er modtager af Niels A. Lassen Prisen for 2016. Prisen, som i år uddeles for 18. gang, tildeles på baggrund af Martin Lauritzens forskningsarbejde inden for regulation af hjernens blodgennemstrømning og undersøgelser af sygdomsmekanismer ved migræne og en række akutte hjernesygdomme.

Martin Lauritzens forskning har blandt andet bidraget til en helt ny forståelse af de mekanismer, som regulerer forsyningen af sukker og ilt til hjernens celler, som er essentiel for opretholdelsen af normal hjernefunktion.  Den nye forskning viser, at hjernens bearbejdning af information styrer blodforsyningen via kommunikation med meget små muskelceller, som sidder strategisk placeret på hjernens mindste blodkar.  Denne mekanisme fordeler sukker og ilt til aktive hjerneområder og sørger dermed for, at hjernens celler hele tiden har optimal energiforsyning.

Martin Lauritzens tidlige forskning, som blev udført i samarbejde med professor Niels Alexander Lassen, drejede sig om hjernens blodgennemstrømning ved migræne. Martin Lauritzen var den første til at påvise, at migræne ikke primært skyldes en sygdom i hjernens blodkar men forstyrret regulation af hjernens ion-stofskifte, som spredte sig som en lille tsunami henover hjernebarken. Disse hjernetsunamier, som i fagkredse benævnes depolariseringsbølger, varierer i styrke som jordskælv på Richter-skalaen.

Martin Lauritzen har i sin forskning været med til at påvise svære tsunamier, depolariseringsbølger, ved en række akutte hjernesygdomme – traumatisk hjerneskade, blodprop i hjernen og hjerneblødning, som medfører betydelig vævsskade hos patienter.   Dyreeksperimentelle undersøgelser har identificeret lægemidler, som kan bremse hjernetsunamierne. Der arbejdes nu i et internationalt netværk på at gennemføre kliniske undersøgelser med henblik på at bedre prognosen for patienter med akutte hjerneskader.

Om Martin Lauritzen
Martin Lauritzen er 64 år og har siden 1994 været overlæge på Rigshospitalet i Glostrup. Siden 1998 er han professor i Klinisk Neurofysiologi og siden 2007 tillige professor i Translationel Neurobiologi ved Københavns Universitet. Han fik sin uddannelse i København og i New York. Han er temaleder i Center for Sund Aldring og leder desuden et nyt forskningsinitiativ, Research Initiative on Brain Barriers and Drug Delivery, som identificerer nye strategier til at få store lægemidler ind i hjernen.

Om Niels A. Lassen Prisen
Prisen uddeles af Niels A. Lassen fonden, som blev etableret i 1999 til minde om professor, overlæge, dr.med. Niels A. Lassen (1926-1997), som var en af det 20. århundredes mest betydningsfulde hjerne- og kredsløbsforskere i Danmark. Niels A. Lassen var tilknyttet Bispebjerg Hospital, og prisen uddeles på hospitalets forskningsdag, 7. december, som også er Niels A. Lassen fødselsdag.

Prisuddelingen
Prisuddelingen finder sted onsdag den 7. december på Uddannelsescentret ved Bispebjerg Hospital. Programmet begynder kl. 8.00. Kl. 13.30 holder Martin Lauritzen sit foredrag ”Local control of cerebral blood flow and oxygen consumption in health and disease” i auditoriet.

Kontakt:
Professor Martin Lauritzen, mail: martin.lauritzen@regionh.dk, tlf. 51 29 81 69
Pressekoordinator Kristine Snedker, mail: kristine.snedker@sund.ku.dk, mobil: 23 64 88 42