26. juni 2015

14 dages inaktivitet gør unge 40 år svagere

Sund Aldring

Ny forskning viser, at unge mister en tredjedel af deres muskelstyrke, hvis de ikke bruger deres ben i blot 14 dage. Det svarer til den styrke en gennemsnitlig person, der er 40-50 år ældre, har. Bag forskningen står Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Vi får gang på gang at vide, at vi skal være fysisk aktive og bevæge os hver dag. Men hvor hurtigt mister vi egentligt styrke og muskelmasse, hvis vi går fra at være normalt aktive til at være meget inaktive? Fx når vi får skader, bliver syge eller bare er ekstra inaktive i ferien. Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt, hvad der sker med musklerne hos yngre og ældre mænd efter en periode med fuld inaktivitet, såkaldt immobilisering af et ben med en benskinne.

Både ældre og yngre mister muskelstyrke

"Vores forsøg viser, at inaktivitet påvirker muskelstyrken hos unge og ældre ens. Efter 14 dage med det ene ben i skinne mister de unge op mod en tredjedel af deres styrke, mens de ældre mister cirka en fjerdedel. En ung mand, som bliver immobiliseret i 14 dage, mister muskelstyrke i benet svarende til, at han bliver 40-50 år ældre", siger Andreas Vigelsø, forsker ved Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Unge mister dobbelt så meget muskelmasse

Med alderen mister vi muskelmasse, og derfor har unge mænd cirka et kilo muskelmasse mere i hvert ben end ældre mænd. Begge grupper mister muskelmasse ved 14 dages inaktivitet - de unge mistede gennemsnitligt 485 gram i det immobiliserede ben, mens de ældre mister cirka 250 gram. Begge gruppers kondition faldt også i perioden med et ben i skinne.

"Jo mere muskelmasse du har, des mere mister du. Det betyder, at er du trænet og bliver skadet, mister du formentligt endnu mere muskelmasse på den samme tid end en utrænet. Selvom de ældre mister mindre muskelmasse, og faldet i kondition er mindre end hos de unge, så er det formentligt et mere kritisk tab for de ældre. Det skyldes, at det i højere grad kan gå ud over deres livskvalitet og sundhed", fortæller Martin Gram, forsker ved Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut.

Cykling er ikke nok

Efter 14 dages inaktivitet, cykeltrænede forsøgspersonerne 3-4 gange om ugen i 6 uger.

"Desværre er cykeltræning ikke er nok til, at forsøgspersonerne genvinder deres oprindelige muskelstyrke. Cykeltræning er derimod tilstrækkeligt til at genvinde den tabte muskelmasse og kondition. Skal du også genvinde din muskelstyrke efter, at du i en periode har været helt inaktiv, skal du supplere med styrketræning", konstaterer Andreas Vigelsø. 

"Det er interessant, at tabet af muskelmasse ved inaktivitet går hurtigt og faktisk tager det tre gange så lang tid at komme tilbage til udgangspunktet Det kan skyldes, at når vi er inaktive, så er det alle døgnets 24 timer", siger Martin Gram.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Rehabilitation Medicine. Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt:

Ph.d. Martin Gram, mobil: +46 0221692343
Ph.d. Andreas Vigelsø Hansen, mobil: 27 14 61 48

Emner