06. august 2018

Hjertevarm mad med stort potentiale

Evaluering

Projektet ”Hjertevarm mad fra hele verden” udviser stort potentiale som sundhedsfremmende projekt blandt etniske minoritetskvinder med lav socioøkonomisk baggrund. Det er konklusionen i Center for Sund Aldrings evaluering af projektet, der arbejder for at uddanne etniske minoritetskvinder i principperne om hjertesund mad.

1 kogebog med over 50 sunde variationer af opskrifter fra blandt andet det tyrkiske, det nordafrikanske, det mellemøstlige og det danske køkken, 47 madlavningsaftener med 422 etniske minoritetskvinder fra 20 forskellige lande bosiddende rundt om i Danmark.

Det er ingredienserne i projektet ”Hjertevarm mad fra hele verden”. Projektet er et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Foreningen Bydelsmødrene og er netop blevet evalueret af forskere fra Center for Sund Aldring.

Svær målgruppe
Og konklusionen er klar: Projektet har, ved hjælp af train-the-trainer workshops og madlavningsaftener, haft stor succes med at nå ud til etniske minoritetskvinder – en målgruppe, som sundhedsprojekter ellers normalt har svært ved at nå:

”Det er per definition en rigtig svær målgruppe at arbejde med evalueringer i” udtaler forebyggelseschef i Hjerteforeningen Morten Ørsted-Rasmussen og uddyber ”Der er en masse ting man skal tage stilling til i forhold til setting, sprog og kulturbarrierer og netop den kompetence ligger i Center for Sund Aldring”.

Samskabelse med patientforening og frivillig organisation
Maria Kristiansen, der er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og tilknyttet Center for Sund Aldring, har stået i spidsen for evalueringen og ifølge hende sætter ”Hjertevarm mad” fokus på en vigtig folkesundhedsmæssig problemstilling:

”Vi ved en del om forskelle og ligheder i sygdomsforekomst, men ikke særligt meget om, hvad der virker inden for forebyggelse blandt forskellige etniske grupper. I samarbejdet med eksperter fra Hjerteforeningen og frivillige fra Bydelsmødrene har projektet givet os en unik mulighed for at skabe evidens på området, der kan hjælpe aktører i arbejdet med at sikre sund aldring uanset etnisk baggrund”, siger hun. Netop fokus på brugerinddragelse og forankring i borgernes egne netværk, hvor kvinderne selv udvælger opskrifter, fungerer som undervisere og rekrutterer i egne netværk er vigtige årsager til projektets udbredelse og på sigt effekt.

Forskningsmæssigt ser hun en stor gevinst ved at forankre forskning i udviklingen og evalueringen af lignende tiltag – forskning, der skabes med og føder ind i samfundet – og formidles ad nye veje.

Læs hele evalueringen her

Projektet er udført i perioden maj 2016 – april 2018 i et partnerskab  bestående af Hjerteforeningen, Bydelsmødrenes Landsorganisation under Fonden for Socialt Ansvar samt journalist og radiovært Rushy Rashid med økonomisk støtte fra TrygFonden. Den forskningsbaserede evaluering er gennemført af forskere ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet. Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.