Ulla Christensen

Ulla Christensen

Lektor, Lektor emerita

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Social ulighed i rehabilitering og behandling, herunder interaktionen mellem borger og system. Psykosociale faktorers betydning for social ulighed i livsstil og sundhed; sociale konsekvenser af sygdom. Interventionsstudier og evaluering.

  Forskningsrapport: Hverdagsrehabilitering - Rapport fra en kvalitativ undersøgelse 

  Forskningsrapport: Cities Changing Diabetes - Vulnerability Assessment in Copenhagen

   

  Interesseområder

  Tillidshverv
  afdelingsleder, Afdeling for Social Medicin

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Kursusleder for kurset i'Sundhedssociolog'i og for kurset i 'Socialmedicin og Rehabilitering', bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Kursusleder for valfagskurset i 'Intervention og Evaluering - introduktion til teori og metode' på kandidatuddannelsen på samme studie.  Vejledning i udarbejdelse af bachelor-speciale- og masterafhandlinger inden for sundhedssociologi, medicinsk sociologi, social epidemiologi, forebyggelse og rehabilitering. Vejledning og undervisning i anvendelsen af kvalitative metoder og analyser.

  ID: 13175