Gunhild Tidemann Okholm

Gunhild Tidemann Okholm

Postdoc, Gæsteforsker

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Mit primære forskningsområde omhandler betydningen af tidlig kognitiv funktion for udvikling og prognose af sygdom, samt hvordan sygdom og sygdomsforløb påvirker det aldersrelaterede fald i kognitiv funktion. Jeg har tidligere beskæftiget mig med forskning inden for psykiske lidelser, dødelighed og kognitiv udvikling. Metodemæssigt har jeg primært arbejdet med kvantitativ, epidemiologisk forskning, og min primære datakilde har været danske sessionsdata sammenkoblet med data fra nationale helbredsregistre.

  Jeg har et tæt samarbejde med forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg hospital og fra Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

  Aktuel Forskning

  Jeg arbejder pt på et projekt der har til formål at undersøge, hvorvidt type 2-diabetes alene og i samspil med depression fremskynder det aldersrelaterede fald i kognitive evner fra ungdommen til sent i voksenlivet. Projektet hedder ”Diabetes- og Kognitionsopfølgningen 2019 (DiaKO-19)”, og består af en opfølgningsundersøgelse, hvor vi har indsamlet data om 2661 mænd i 60-70 års alderen. Vi har oplysninger om disse mænds kognitive evner fra sessionen, og til opfølgningsundersøgelsen gennemførte de samme kognitive test, som på sessionen, de besvarede et omfattende spørgeskema, og en del af dem blev målt og vejet.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Undervisning:

  • Medicinsk sociologi, Kandidatuddannelsen i Medicin
  • Kvantitative metoder – Introduktion til SAS”, 1. semester, Master of Public Health
  • Socialepidemiologi & Folkesygdomme (emne “Depression og angst som folkesundhedsproblem), 1. Semester, Folkesundhedsvidenskab
  • Medicinsk psykologi på Medicin, Folkesundhedsvidenskab, Odontologi og Cand.scient.san., forelæsninger om 'Intelligens', 'Betydningen af intelligens for helbredet' samt 'Livsforløbspsykologi' 

  Vejledning:

  • Jeg har vejledt både bachelor- og specialeprojekter på Medicin og Folkesundhedsvidenskab inden for medicinsk psykologi.

  Interessekonflikter

  Jeg har ingen interessekonflikter i forbindelse med min nuværende og tidligere forskning.

  ID: 34520343