Lev Vel partnerskab – Københavns Universitet

Lev Vel - Innovation til ældre 

Center for Sund Aldring var del af  konsortiet Lev Vel, der var aktivt fra 2010-2014. Partnerskabet bestod af over 100 partnere, herunder industrivirksomheder, forskningsinstitutioner og organisationer, samt regionale og lokale myndigheder. Det fokuserede på og adresserede udfordringer i forbindelse med det stigende antal ældre (+65), og det faldende antal af ansatte i det offentlige sundhedssystem. Det centrale spørgsmål var: Hvordan gør man flere ældre selvhjulpne ved at understøtte deres ressourcer og gøre dem bedre i stand til at klare sig selv?

Centerdirektør i Center for Sund Aldring Lene Juel Rasmussen var medlem af partnerskabets bestyrelse, og flere af centerets forskere deltog.

CESA deltog i to Lev Vel projekter:

  • Mødestedet: Et brugerdrevet innovationsprojekt, der vil gøre det muligt for selvhjulpne ældre at fastholde den ønskede hverdag og funktionsevne.
  • Forebyggende selvmonitorering: Forebyggende selvmonitorering vil gøre den ældre borger mere selvhjulpen og selvhjulpen i længere tid.

Læs mere om Forebyggende selvmonitorering i Lev Vel artiklerne.

Læs mere om Lev Vel - Innovation til ældre.

Projektet resulterede bl.a. i brugerindsigter til udvikling af projektets prototyper, afrundende videoer, der præsenterer prototyperne, videnskabelige artikler og Lev Vel-bogen. Af prototyperne arbejdes der pt. videre på lancering af de modulære træningsfliser og på ”online senior community”. 

Grundbevillingen til Lev Vel-projektet stammede fra programmet for innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Rådet for Teknologi og Innovation stod bag.