Offentlig-privat samarbejde – Københavns Universitet

Sund Aldring > Samarbejde og outreach > Offentlig-privat samar...

Offentlig-privat samarbejde

Center for Sund Aldring spiller en central rolle i det europæiske konsortium EIT Health (på engelsk), som i december 2014 fik en milliardbevilling fra EU. EIT Health er et privat-offentligt samarbejde med det mål at fremme iværksætteri og udvikle nyskabelser indenfor sund livstil og aktiv aldring. Konsortiet har mere end 50 kernepartnere og 90 associerede partnere.

Forskere fra Center for Sund Aldring har også tidligere været involveret i det privat-offentlige Lev Vel konsortium. Partnerskabet bestod af over 100 partnere, herunder industrivirksomheder, forskningsinstitutioner og organisationer, samt regionale og lokale myndigheder. Det fokuserede på og adresserede udfordringer i forbindelse med det stigende antal ældre (+65), og det faldende antal af ansatte i det offentlige sundhedssystem.

Læs også om centerets outreach-aktiviteter og se eksempler på projekterne.