Samarbejde med kommuner – Københavns Universitet

Sund Aldring > Samarbejde og outreach > Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner

Markant flere ældre gør det nødvendigt at forske i mere effektive og bedre koordinerede lokalt forankrede sundhedstilbud. Et tværfagligt team af forskere i Center for Sund Aldrings tema 1 arbejder derfor sammen med fire kommuner om at undersøge, hvordan offentlige, private og civile aktører i lokalsamfundet bedst kan tilrettelægge sociale og sundhedsfremmende tilbud til ældre.

En af de deltagende kommuner er Ishøj, hvor sundhedschef Per Toftenæs siger om samarbejdet:

- For Ishøj Kommune er der mange fordele ved at være med i projektet. Vi skal hele tiden have fokus på, hvordan vi vil tilrettelægge indsatserne på sundheds- og ældreområdet mest hensigtsmæssigt. Her får vi stor gavn af den ekspertise, forskerne kommer med, og den viden, vi nu skaber samme i projektet. Det er helt afgørende for os, at forskningen er så praksisnær, at den bliver anvendelig for vores medarbejdere, der arbejder med området til daglig. 

Læs mere om tema 1's samarbejde med kommunerne.