Internationalt samarbejde – Københavns Universitet

Sund Aldring > Samarbejde og outreach > Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Center for Sund Aldring har en central position i det internationale samarbejde på et område, der tiltrækker stigende global interesse. Det globale fokus på aldringsforskning er stigende - med god grund. Vi lever betydeligt længere og hyppigheden af ​​aldersrelaterede sygdomme såsom kræft og hjertekarsygdomme er også stigende.

Det har store samfundsmæssige konsekvenser og styrker efterspørgslen efter forskningsbaseret viden om, hvordan man forebygge sygdomme og forbedre livskvaliteten i alderdommen. Center for Sund Aldring har som mål at spille en central rolle i både den nationale og internationale aldringsforskning - med højt profilerede initiativer, samarbejde og netværk i hele verden. Vi vil også bidrage til at definere den europæiske og internationale dagsorden indenfor forskningen i sund aldring.

Center for Sund Aldring er en del af følgende internationale samarbejder og netværk (nedenstående tekster er alle på engelsk):