Innovative tilgange til sundhedsfremme

Hjertevarm mad

Målgrupper: Midaldrende og ældre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund bosat i København, Helsingør, Århus eller Herning, frivillige under Bydelsmødrenes Landsorganisation

Stakeholders: Hjerteforeningen og Bydelsmødrenes Landsorganisation

Formål: at udvikle og dokumentere en innovativ sundhedsfremmeindsats med fokus på at udbrede viden og færdigheder om hjertesunde kostprincipper for etniske minoriteter

Dialog med målgruppen er et bærende princip i projektet ”Hjertevarm mad fra hele verden”, der introducerer deltagere landet over til hjertesunde kostvalg med udgangspunkt i deres egne traditionelle retter. Hjerteforeningens diætister har sammen med repræsentanter for målgruppen forud for projektet tilpasset retterne til hjertesunde principper.  De nye opskrifter er samlet i kogebogen ”Hjertevarm mad fra hele verden”. På instruktørkurser for Bydelsmødre blev principperne introduceret. Bydelsmødrene holdt derefter madlavningsaftener i forskellige boligområder for beboere i deres eget lokalområde og på eget modersmål.

Implementering og effekten af indsatsen i forhold til viden, færdigheder og sundhedsadfærd bliver undersøgt af forskere fra Center for Sund Aldring over tid ved hjælp af spørgeskemaer på en række forskellige sprog, deltagerobservation og interviews med bydelsmødre og deltagere på madlavningsaftener. Den opsamlede viden bliver formidlet bredt med fokus på, hvordan andre – frivillige, patientforeninger og professionelle – kan nå nye grupper i sundhedsfremmeindsatsen. Projektet bidrager til at dokumentere og videreudvikle nye veje til samskabte innovationer for sundhedsfremme ved en tæt kobling mellem innovativ praksis og forskning over for grupper, som det ellers kan have svært ved at få viden og færdigheder i gængse tilbud

Projektet er økonomisk støttet af Trygfonden. Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Forskningsgruppeleder og lektor Maria Kristiansen leder Center for Sund Aldrings deltagelse.