Hold Hjernen Frisk

Hold Hjernen Frisk

Målgrupper: seniorer i alderen 55-70 år

Stakeholdere: DGI og Slots- og Kulturstyrelsen

Formål: At flere seniorer får et længere, mere aktivt og sundere liv. Projektet vil inspirere seniorer på vej på pension til at holde sig i gang - fysisk, mentalt og socialt.

Projektet Hold Hjernen Frisk er et aktivitets- og formidlingsprojekt. Hold Hjernen Frisk vil omsætte forskningsbaseret viden om sund aldring til konkrete aktiviteter. Effekten af aktiviteterne vil i løbet af projektperioden blive evalueret. Seniorer på vej på pension er i en overgang i livet, hvor de ændrer vaner og livsvilkår og forskning viser, at fysisk aktivitet, mentalt stimulering og socialt samvær holder hjernen frisk. 

Projektet har aktiviteter inden for tre spor:
1. SMART Training
2. Kulturen i bevægelse - bevægelse i kulturen
3. Seniortræning i naturen

Hold Hjernen Frisk er ledet af DGI og er støttet af Nordea-fonden. Læs mere på holdhjernenfrisk.dk.