Hold Hjernen Frisk

Hold Hjernen Frisk

Målgrupper: seniorer i alderen 55-70 år

Stakeholdere: DGI og Slots- og Kulturstyrelsen

Formål: At flere seniorer får et længere, mere aktivt og sundere liv. Projektet vil inspirere seniorer på vej på pension til at holde sig i gang - fysisk, mentalt og socialt. 

Projektet Hold Hjernen Frisk er et aktivitets- og formidlingsprojekt. Hold Hjernen Frisk omsætter forskningsbaseret viden om sund aldring til konkrete aktiviteter. Seniorer på vej på pension er i en overgang i livet, hvor de ændrer vaner og livsvilkår og forskning viser, at fysisk aktivitet, mentalt stimulering og socialt samvær holder hjernen frisk.  Seniorernes oplevelse af at deltage i projektet viste, at 9 ud af 10 vil anbefaler andre at deltage

Hold Hjernen Frisk er ledet af DGI og er støttet af Nordea-fonden. Center for Sund Aldring deltog i projektet i perioden 2017-2018 som videns- og kommunikationspartner. Projektet har fået yderligere støtte fra fonden til at udrulle aktiviteterne nationalt. Center for Sund Aldring deltager ikke i den nationale udrulning.

Læs mere om Hold Hjernen Frisk