ENGAGE - Leg på plejehjem

Engage

Målgrupper

Ældre beboere på plejehjem og forældre til spædbørn i legegrupper i Aarhus Kommune.

Stakeholders

Projektlederen bag initiativet “Leg på plejehjem” og 5-10 plejehjem involveret i initiativet i Aarhus Kommune.

Formål

At styrke intergenerationelle relationer og anerkende ressourcer blandt ældre beboere på plejehjem med udgangspunkt i ”Leg på plejehjem”.

Selvom en stigende andel ældre er aktivt involverede i en lang række aktiviteter i deres lokalsamfund, er beboere på plejehjem stadig i risiko for at blive isolerede og set som modtagere af omsorg frem for ressourcefulde samfundsborgere. For at fremme sund aldring er der behov for flere muligheder og støttende omgivelser, således at ældre - uanset om de bor på plejehjem eller ej - kan være og gøre det de sætter pris på igennem hele deres liv. Meningsfulde identiteter, motivation og håb skabes ofte gennem vores relationer til andre, ikke mindst generationerne imellem, til gensidig glæde for både yngre og ældre mennesker.

Tilbage i 2016 startede en yngre kvinde, Esra Alici Pedersen, initiativet “Leg på plejehjem”. Rationalet bag hviler på en antagelse om, at mødre og fædre på forældreorlov/barselsorlov - og deres babyer - kan have gavn af at interagere med ældre beboere på plejehjem. Beboere vil ligeledes opleve øget livskvalitet, vitalitet og meningsfuldhed via deres engagement med yngre generationer. Derfor blev der startet ugentlige legegrupper – der ellers traditionelt set finder sted i børnefamiliernes egne hjem - på lokale plejehjem, hvor ældre beboer aktivt deltager i aktiviteterne såsom sang, leg, samtaler og øvrig omsorg for børnene.

Gennem et tæt samarbejde mellem initiativtageren, deltagerne i “Leg på plejehjem” og forskere i Center for Sund Aldring dokumenterer og styrker vi dette unikke græsrodsdrevne initiativ for, at skabe grobund for en videre udbredelse til gavn for både yngre og ældre generationer. I projektet undersøges betydningen af ”Leg på plejehjem” set ud fra både beboernes, børnefamiliernes og personalets perspektiv.

Projektet ledes af lektor og forskningsgruppeleder Maria Kristiansen.