Internationalt rådgivende udvalg

Internationalt rådgivende udvalgs rolle (Advisory Board, AB) er at rådgive om strategisk planlægning, rekruttering, gennemførlighed, fremskridt og udvikling af det videnskabelige program.

AB foreslår kriterier for vurdering af videnskabelige fremskridt og succes, hjælper med at etablere egnede eksterne danske og internationale samarbejder og rådgiver om videnskabelige mål. Endelig hjælper AB centrets ledelse med at sikre, at dets forskningsprogrammer opfylder de højeste internationale standarder og opnår optimalt videnskabelige resultater.

Udvalgsmedlemmer mødes en gang om året i København. 

Gruppens medlemmer udpeges i starten af 2019.

AB-medlemmer