Parkinsonforeningen får løftet deres uddannelse – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Parkinsonforeningen få...

23. marts 2018

Parkinsonforeningen får løftet deres uddannelse

Parkinsons

En evaluering af Parkinsonforeningens nyoprettede koordinator-uddannelse kan sikre, at uddannelsen fremadrettet afspejler kommunernes behov. Resultaterne kan også bruges til, at koordinatorerne fremover giver borgere med Parkinsons sygdom og deres pårørende den nødvendige støtte og vejledning i mødet med sundhedsvæsen.

Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Mere end 6.200 danskere har Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen. Sygdommen fører til symptomer, der betyder reduceret livskvalitet og en aftagende evne til at udføre daglige aktiviteter.

Forskere evaluerer uddannelse

Parkinsonforeningen har oprettet en Parkinsonkoordinator-uddannelsen for at forbedre vilkår og muligheder for borgere med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Lektor Maria Kristiansen og videnskabelig assistent Louise Lohmann Faber fra Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet har på opdrag fra foreningen evalueret uddannelsen.

Målet med evalueringen var at samle viden om kursisternes tilfredshed, og hvordan kursisterne opnår kompetencer, som efter kurset optimerer støtten til Parkinsonramte og deres pårørende. Evalueringen viste, at de 19 deltagere i uddannelsen repræsenterende en række forskellige kommuner landet over var meget tilfredse og oplevede, at indholdet var relevant. Langt størstedelen følte sig bedre rustet til at støtte Parkinsonramte borgere og styrke kvaliteten i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Barrierer for at bruge uddannelsen

Ved opfølgning viste det sig at deres viden efterfølgende primært er blevet brugt internt i kommunen til støtte, vejledning og omsorg for Parkinsonramte og i mindre grad uden for kommunale sammenhænge. Det kan fx være for at sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorer og inddrage patienter og pårørende i tilrettelæggelse af eget forløb. Deltagerne oplevede flere udfordringer i forhold til at integrere den nye viden i deres nuværende funktion. Det gjaldt organisering af den kommunale praksis, og begrænsninger i tid og ressourcer, som skabte barrierer for at bruge uddannelsen bredt.

Evalueringen giver foreningen mulighed for at justere uddannelsen, så de fremover kan sikre, at uddannelsens indhold og tilrettelæggelse afspejler de kommunale behov. Den kan også bruges som grundlag i kommunale forvaltninger til at diskutere prioritering af uddannelse og etablering af Parkinsonkoordinatorer.

Læs Evalueringen af Parkinsonkoordinator-uddannelsen 2017.

Kontakt

Lektor Maria Kristiansen
Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring
Mail: makk@sund.ku.dk
Mobil +46 70 06 80 258