21. maj 2019

Nyt, norsk aldringscenter med professor fra Center for Sund Aldring i spidsen

Aldringscenter

Det første forskningscenter med fokus på sund aldring er netop startet i Norge. Professor Linda Bergersen, som gennem flere år har været tilknyttet Center for Sund Aldring, er en af grundlæggerne af centret. Centret skal via nordisk og internationalt samarbejde styrke aldringsforskningen på tværs af fagligheder og landegrænser.

Forrest fra venstre: Lene J. Rasmussen (CESA), Linda H. Bergersen (NO-Age stiftende medlem), Hilde L. Nielsen (NO-Age stiftende medlem)
Stiftende medlemmer af NO-Age samt inviterede talere. Forrest fra venstre ses Lene J. Rasmussen (Direktør, Center for Sund Aldring) og Linda H. Bergersen (Center for Sund Aldring, NO-Age stiftende medlem)
Foto: Ruben Gudmundsrud

Norge har fået sit første, tværfaglige forskningscenter med fokus på aldring, NO-Age (Norwegian Centre on Healthy Aging). Centret består af en kerne af norske forskningsgrupper, men også af et stort, internationalt netværk af aldringsforskere. Lige nu er fire forskere fra Center for Sund Aldring tilknyttet, og planen er, at centret på længere sigt skal have et meget tæt samarbejde med det norske center, som skal komme den nordiske og internationale aldringsforskning til gavn. Det fortæller direktør for Center for Sund Aldring, Lene Juel Rasmussen, som også selv er tilknyttet NO-Age.

”Perspektiverne i at have et nordisk samarbejde inden for aldring er meget store. Kulturen og samfundsstrukturerne i de nordiske og skandinaviske lander minder meget om hinanden, og derfor kan vi også nyde godt af dette forskningssamarbejde. Og så er der en mangeårig tradition for samarbejde de nordiske lande imellem, og det ønsker vi også at styrke på aldringsforskningsområdet.”

NO-Age-centret er stadig under opbygning, derfor består centrets aktiviteter i øjeblikket af workshops og symposier, hvor de involverede forskere mødes og fremlægger resultater for hinanden og taler om tværgående samarbejder. På sigt er planen, at centret skal lave fælles undervisningsinitiativer og kurser og i det hele taget styrke aldringsforskningen internationalt.

Indtil videre består de tilknyttede forskere fra Center for Sund Aldring af Lene Juel Rasmussen, Morten Scheibye-Knudsen, Vilhelm Bohr og Claus Desler Madsen. Centret er forankret i Universitetet i Oslo.