Hjælp til børn som ældes for hurtigt – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2014 Nyheder > Hjælp til børn som æld...

13. august 2014

Hjælp til børn som ældes for hurtigt

Aldring

Børn med sygdomme, som gør, at de ældes hurtigere og dør i en tidlig alder, kan få hjælp til at stoppe cellernes aldring ved at få tilført stoffet NAD+ kunstigt. Det viser ny danskledet forskning fra Center for Sund Aldring og National Institutes of Health. Resultaterne giver også et nyt perspektiv på aldring generelt og peger i retning af, at det i fremtiden også kan hjælpe folk med blandt andet Alzheimers.

Alle mennesker ældes, og forskningen har vist, at en central proces i aldringen er cellernes evne til at bevare det genetiske arveanlæg, DNA’et, nogenlunde intakt. Cellerne har heldigvis et system til at reparere de skader, der hele tiden sker. Mennesker ældes, når cellens kraftværker, mitokondrierne, laver skader på DNA’et, og når der ikke længere er et funktionsdygtigt reparationssystem til at reparere dem.

Turboaldring kan stoppes

Ny danskledet forskning fra Center for Sund Aldring, Københavns Universitet og National Institutes of Health har undersøgt, hvad der sker i cellerne hos børn født med syndromer, som gør, at de ældes hurtigere end andre og dør i en alder af 10 til 12 år. Forskningen viser, at cellernes aldring skyldes, at hver enkelt celles reparationsmekanisme konstant er aktiv og forbrænder stoffet NAD+. Forbrændingen tærer på cellens ressourcer og gør, at cellen ældes meget hurtigt.

Hvis cellerne får tilført stoffet NAD+ kunstigt, bruger det konstant aktive reparationssystem ikke cellens egne ressourcer, cellernes fremskyndede aldring bliver bremset og bliver tæt på normal i løbet af et par uger.

Forskerne har vist resultaterne i mus og rundorme, fremavlet med lignende aldringslidelser, og celler fra mennesker. Selv om de kun har undersøgt effekten af stoffet på menneskeceller og ikke har givet stoffer til patienter, så forventer de, at samme effekt gør sig gældende for mennesker. Det begrunder de med, at cellernes reparationsmekanismer er universelle for hver eneste levende organismes celler. Den nye forskning er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Cell.

Hjælp til patienter med Alzheimers og Parkinsons

Resultaterne peger også i retning af, at patienter med Alzheimers og Parkinsons på sigt kan få glæde af den nye forskning. Det skyldes, at den type patienter har øget DNA-skade i deres hjerneceller, som kan medvirke til, at deres hjerner ældes hurtigere, end de burde. Derfor kan kunstig tilførsel af NAD+ til deres celler muligvis også have en gavnlig effekt, men det kræver yderligere undersøgelser.

Øger forståelsen af aldring generelt

Forståelsen af de universelle mekanismer på celleniveau er en nøgle til at forstå menneskers aldring, og hvorfor vi med alderen bliver mere modtagelige overfor sygdomme. Forbrændingen af NAD+ til reparation af DNA kan være en af de universelle mekanismer.

Kontakt

Professor Vilhelm Bohr, BohrV@grc.nia.nih.gov
Postdoc Morten Scheibye-Knudsen, scheibyem@mail.nih.gov