Kirsten Avlund Gerontologi Pris – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2014 Nyheder > Kirsten Avlund Geronto...

14. maj 2014

Kirsten Avlund Gerontologi Pris

SUND ALDRING

Dansk Gerontologisk Selskab har i anledning af professor i gerontologi, dr.med., ph.d., ergoterapeut Kirsten Avlunds død indstiftet en pris i hendes minde. Prisen på 5.000 kr. er bevilliget af Ældre Sagen.

Kirsten Avlund var en af de drivende kræfter i de første 5 år af Center for Sund Aldrings arbejde, hvor hun blandt andet ledede centerets daværende ”Livsforløbsprogram”. Hun igangsatte i sin tid i centeret mange vigtige danske og internationale samarbejder. Hun vejledte også flere ph.d.-studerende og har i hele sin karriere bidraget med mange vigtige resultater til aldringsforskningen.

Derfor er Center for Sund Aldring også glade for at kunne annoncere denne pris, som gives til:

  • En forsker, som har erhvervet ph.d.-graden inden for de seneste tre år i et gerontologisk relevant emne og fortsat arbejder inden for gerontologien.
  • Prisen gives som en opmuntring til fortsat gerontologisk forskning.
  • Prisen tildeles af en jury sammensat af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Geriatri.
  • Nomineringen skal indeholde begrundelse for nominering, skrevet på en halv til en hel A4 side, samt curriculum vitae og publikationsliste.
  • Prisen uddeles en gang årligt.

Nomineringer sendes til forkvinde Tine Rostgaard per email: tr@dps.aau.dk senest 1. august 2014.

Prisvinderen vil modtage Kirsten Avlund Gerontologi Pris 2014 på 5.000 kr. og gratis deltagelse i National Gerontologisk Konference om Aldring og Samfund, hvor hun eller han holder en prisforelæsning.

Prisen uddeles på Dansk Gerontologisk Selskabs National Gerontologisk Konference om Aldring og Samfund, Comwell Middelfart 2-3. oktober 2014.