CESA Retreat blev en kæmpe succes – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Nyhedsarkiv > 2011 nyheder > CESA Retreat blev en k...

18. juli 2011

CESA Retreat blev en kæmpe succes

D. 13. maj 2011 afholdt CESA med stor succes et heldags Retreat for medarbejdere og inviterede med fokus på tværfaglighed hvor både programledere, CESA-forskere og CESAs yngre forskere bød på sjove og interessante indslag.

Formiddagen bød på præsentationer af programlederne samt CESAs yngre forskere. Eftermiddagen var arrangeret af CESAs yngre forskere, som havde valgt en alternativ tilgang til tværfaglig dialog i form af en tematiseret skattejagt, The Hunt for the Elixir of Life. Her skulle alle deltagerne i grupper bevæge sig igennem fem forskellige rum, der præsenterede en aldringsrelateret problemstilling. I hvert rum mødte grupperne tre yngre forskere, der optrådte med en sketch eller case, som grupperne derefter skulle diskutere. Ideen var at udfordre til at finde nye tværfaglige tilgange til aldringsrelaterede problemstillinger, der senere kan arbejdes videre med i nye forskningsprojekter.

Sketch om social konflikt på plejehjemmet

Undervejs i rummene stødte grupperne på en gravid kvinde på besøg i lægekonsultationen, et par storrygende stålarbejde til sundhedstjek på arbejdspladsen, en social konflikt på plejehjemmet, et generationsopgør mellem fitnessrummet og tv-stuen, og endelig en mental udfordring i skaklubben.

 

De mange idéer, som kom ud af jagten på livets eliksir, bliver samlet i et idékatalog til videre inspiration mht. nye vinkler og projekter i CESA.