4. juni 2019

Nye samarbejder skal sikre patienter hurtigere gavn af forskning

Samarbejde

I dag lancerer Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) 4 nye forskningssamarbejder, der går på tværs af hospitaler og universiteter. De skal sikre, at ny forskning hurtigere kan bruges til gavn for patienter. De nye Clinical Academic Groups (CAGs) skal skabe resultater inden for tarmkræft, hudkræft, kronisk inflammation i kroppen og området for kronisk syge ældre. Sidstnævnte gruppe er etableret af Center for Sund Aldring og Hvidovre Hospital.

Bedre forebyggelse, mere præcise diagnoser og en effektiv behandling af patienter. Det er formålet med CAG, der er et samarbejde mellem forskere og klinikere fra hospitaler og universiteter. Samarbejdet foregår på tværs af GCHSP partnerskabsorganisationerne: Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Nu lanceres der fire nye CAGs, der skal løfte og samle klinik, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling inden for tarmkræft, hudkræft, kronisk inflammation i kroppen og området for kronisk syge ældre.

”Vi står over for en række sundhedsudfordringer, som er meget komplekse. Det skal forskningen være med til at løse. Til det har vi brug for store forskningssamarbejder på tværs af universiteter og hospitaler, hvor den basale, den translationelle, den kliniske og den sundhedsteknologiske forskning i fællesskab bidrager til at finde, udvikle og implementere løsninger. Det gør vi allerede i Danmark, men vi skal blive endnu bedre”, siger direktør for GCHSP Per Jørgensen.

Forbedret behandling af ældre borgere med akutte og kroniske lidelser
Ud af de i alt 1,3 millioner indlæggelser, der finder sted i Danmark hvert år, er 1 million akutte, og 70 procent involverer ældre. Når ældre bliver akut syge, bliver behandlingen ofte kompliceret af, at ældre har flere kroniske lidelser oven i den akutte sygdom, og fordi ældre bruger mange forskellige slags lægemidler. Det giver en øget risiko for bivirkninger fra medicin og en dårlige behandlingskvalitet.

Professor Ove Andersen fra Hvidovre Hospital og professor Lene Juel Rasmussen fra Københavns Universitet har sammen etableret en CAG om sammenhængen mellem aldring, akut sygdom og udviklingen af kroniske lidelser hos ældre. CAG’en har til formål at forbedre den akutte behandling til ældre og skrøbelige patienter, som indlægges akut og optimere sundhedsplejen af den aldrende befolkning i Danmark. Samarbejdet involverer en række sundhedsfaglig områder, akuthospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt forskere inden for både biomedicin, samfundsvidenskab, statskundskab og samfundsøkonomi til gavn for den tværfaglige uddannelse og udvikling af nye behandlingsmodeller til implementering i sundhedsvæsenet.

”I Center for Sund Aldring vil vi meget gerne have vores forskning gør gavn, og det vil den gøre i dette samarbejde. Vi er derfor meget glade for at få muligheden for et tæt samarbejde med både Region H, Region Sjælland og DTU,” siger direktør for Center for Sund Aldring, Lene Juel Rasmussen.

Fra Center for Sund Aldring deltager også lektor Maria Kristiansen og professor Karsten Vrangbæk.