13. marts 2019

Interviewpersoner (65+ år) søges til kandidatspecialet "Livet efter genoplivning"

Livet efter genoplivning

Kandidatspecialet "Livet efter genoplivning" undersøger genoplivningsområdet ud fra hjertestopoverlevere og deres nærmeste pårørendes perspektiv og skal bidrage til at forbedre støtten til overlevere og pårørende.

Interviewpersoner søges til kandidatspecialet "Livet efter genoplivning"

Har du overlevet et hjertestop uden for hospitalsregi?
Vi er to kandidatstuderende på Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, der søger hjertestopoverlevere og deres nærmeste pårørende til deltagelse i interviews til kandidatspecialet: Livet efter genoplivning. Interviewet vil blandt andet omhandle jeres hverdagsliv efter genoplivningen herunder livskvalitet. Vores mål med specialet er, at det skal bidrage til Hjerteforeningens indsats og derigennem forbedre støtten til overlevere og pårørende.

Hvem søger vi?
Vi søger hjertestopoverlevere og deres nærmeste pårørende (gerne partner), der har følgende karakteristika:

  • Alder: 65+ år på genoplivningstidspunktet
  • Både mænd og kvinder
  • Hjertestopoverlever skal have oplevet genoplivning uden for hospitalsregi
  • Genoplivningen skal være sket for 1-5 år siden

I vil blive interviewet separat, og interviewene vil vare ca. 1 time, og kan foregå hvor og hvornår, det passer jer bedst. Vi vil i forbindelse med interviewet indhente informeret skriftligt samtykke. Der er fuld anonymitet, og I har retten til at trække jer fra undersøgelsen, hvis I ikke længere ønsker at deltage.

Info og kontakt
Kandidatspecialet udarbejdes af Andrea Nedergaard Jensen og Katrine Bruun Bonnén, og foregår i samarbejde med Hjerteforeningen samt under vejledning af lektor og forskningsgruppeleder Maria Kristiansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Kontakt enten Andrea på mail: fkl885@alumni.ku.dk eller telefon: 60101464, eller Katrine på mail: rzx737@alumni.ku.dk eller telefon: 25474644.

Download tekst i pdf