Forskere inviterer brugere indenfor – Københavns Universitet

Sund Aldring > Nyheder > Forskere inviterer bru...

13. april 2016

Forskere inviterer brugere indenfor

Brugerinddragelse

Det tværfakultære forskningsprojekt LIFESTAT inviterede brugere af det kolesterolsænkende præparat statin til en eftermiddag med vidensudveksling og debat. Både brugere og forskere fik værdifuld viden med hjem.

600.000 danskere tager statiner for at holde et godt helbred og undgå hjertekarsygdomme ved at modvirke forhøjet kolesterol i blodet. Næsten 40% af personerne er i såkaldt "primær forebyggelse", og de mærker sjældent risikoen for sygdom. Men op mod 30% oplever bivirkninger i form af muskelsmerter – et tal der stiger helt op til 75 %, når der er tale om fysisk aktive brugere. Og det kan føre til, at de begrænser fysisk aktivitet, som ellers ville modvirke risikoen for hjertekarsygdomme.  

Deling af personlige erfaringer

Forskerne fra det tværfakultære forskningsprojekt LIFESTAT analyser virkningen af statin brug på sundhed, livsstil og trivsel. Den 5. april inviterede de brugerne indenfor til workshop. På workshoppen fik brugerne mulighed for at få del i forskernes nyeste viden og dele deres personlige historier om at leve med statiner.

"Vi ønskede at skabe en lejlighed for at møde brugerne og give dem foreløbige resultater af vores undersøgelser. Samtidig er det også et eksperiment, hvor vi åbner op for, at brugerne kan give deres mening til kende og komme med deres perspektiver til forskningen", siger postdoc Margit Kriegbaum, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring.

Selvhjælp og bivirkninger populært

Den første del af eftermiddagen bestod af oplæg fra forskerne om deres foreløbige resultater. Resten af eftermiddagen stod på gruppesessioner, hvor brugerne på forhånd havde meldt ind, hvilke tematikker de gerne ville tale om.

De mest populære spørgsmål var: Hvad kan jeg selv gøre? og Hvad er bivirkningerne ved statiner? En del af brugerne oplever, at deres praktiserende læge ikke ved meget om statiner, og derfor søger de andre kilder til, hvordan de kan håndtere det at have forhøjet kolesterol.

Professor Jørn Wulff Helge fra Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut fortalte deltagerne, at det vigtigste de selv kan gøre er at spise sundt og varieret og følge Sundhedsstyrelsens råd om fysisk aktivitet. Hvis de oplever mange smerter, er det bedre med lidt fysisk aktivitet end slet ingen.

"Dagen var præget af stort engagement og interaktion mellem forskere og brugere og brugerne imellem. Vi fik tilbagemeldinger om, at det var rart at mødes – både med andre brugere og tale om deres erfaringer, men også at få input fra os som eksperter på området. For os var det meget givtigt at få endnu flere at brugernes perspektiver på, hvordan det er at tage forebyggende medicin, og hvilke udfordringer de oplever i deres dagligdag," fortæller postdoc Birgitte Bruun fra Institut for Antropologi.

LIFESTAT er et tværfagligt projekt støttet af Københavns Universitets 2016-pulje, og forskere fra Center for Sund Aldring er en del af projektet.