16. januar 2018

60 millioner kroner til forskning i big data og aldring

Bevillinger

Forskere fra Center for Sund Aldring modtager 60 millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme. Projekt skal undersøge, hvordan big data kan hjælpe til at adressere samfundsmæssige udfordringer ved aldring.

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme er fondens største individuelle støtteprogram med en bevilling på 60 millioner kroner over seks år. Programmet skal understøtte og fremme verdensklasseforskning, der fokuserer på at finde svar på nutidige udfordringer inden for global teknologi eller sundhed. Forskere fra Center for Sund Aldring står i år bag et forskningsprojekt, som har fået tildelt den prestigefyldte bevilling.

Sundhedsdata skal gøre os klogere på sund aldring

Projektet hedder “Harnessing The Power of Big Data to Address the Societal Challenge of Aging”. Inden for en stram juridisk og etisk ramme vil de bruge moderne computerunderstøttede analyser til at øge forståelsen af aldringsprocessen og undersøge, hvordan man kan påvirke de underliggende biomolekylære processer.

Professor Rudi Westendorp fra Institut fra Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring glæder sig til at komme i gang med projektet.

”Vores stigende levetid og hvor mange år vi skal leve med sygdom har stor betydning for vores livskvalitet. Alder er den mest betydningsfulde risikofaktor for de fleste kroniske lidelser som diabetes, cancer og demens, men vi mangler stadig viden om hvorfor. Projektet samler en gruppe fremragende forskere med forskellige ekspertiser, som muliggør, at vi kan få det bedste ud af de unikke sundheds- og sygdomsdata, der opbevares i Danmarks officielle registre. Vi ønsker at forbygge og udskyde den skrøbelighed, som vi oplever i alderdommen. Det vil på sigt gøre det muligt at forme personlige behandlinger og sikre, at flere kan leve sundere i længere tid”, siger Rudi Westendorp.

"Bevillingen giver os mulighed for at bygge bro mellem genomics og metabolomics, som Institut for Cellulær og Molekylær Medicin udfører, nye imaging teknikker udviklet på Patologisk Afdeling på Rigshospitalet og de unikke datakilder hos Danmarks Statistik. Det er præcis den type interdisciplinær forskning, som Center for Sund Aldring stræber efter", fortæller Rudi Westendorp.

Medansøgere og partnere i projektet er lektor Niels Ploug, Økonomisk Institut, professor Lene Juel Rasmussen og professor Tom Kirkwood, begge fra Institut for Cellulær og Molekylær Medicin og Center for Sund Aldring

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt op til 360 mio. kr. i programmet fordelt på op til seks bevillinger. Læs mere om de øvrige bevillinger i Novo Nordisk Fondens pressemeddelelse

Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.

Kontakt

Professor Rudi Westendorp, mail: westendorp@sund.ku.dk, mobil 22 96 31 41