TEMA 2 - medarbejdere – Københavns Universitet

Medarbejdere i Aldringsprocesser gennem livsforløbet

Oversigt over medarbejdere i Center for Sund Aldrings tema 2, Aldringsprocesser gennem livsforløbet. Temaet er ledet af Erik Lykke, Martin Lauritzen og Rudi G. J. Westendorp.

Medarbejdere i Erik Lykke/Rikke Lunds forskergruppe 
Alan Gow, Gæsteforsker, Postdoc, a.j.gow@hw.ac.uk
Anne Møller, Postdoc, annemoller1972@gmail.com
Carlos Mendes Leon de Leon, gæsteprofessor, cmendes@umich.edu
Cathrine Lawaetz Wimmelmann, Postdoc, cathrinelawaetz.wimmelmann@sund.ku.dk
Charlotte Nilsson, Lektor, cjni@sund.ku.dk
Dinne Skjærlund Christensen, Videnskabelig assistent, acch@sund.ku.dk
Drude Molbo, Data-administrator, drmo@sund.ku.dk
Ellen Garde, Lektor, elga@sund.ku.dk
Else Foverskov, Ph.d.-studerende, elfo@sund.ku.dk
Emilie Just-Østergaard, Ph.d.-studerende, emju@sund.ku.dk
Erik Lykke Mortensen, Professor, elme@sund.ku.dk
Eva Jepsen, Projektkoordinator, evje@sund.ku.dk
Finn Diderichsen, Professor,  fidi@sund.ku.dk, tel: +45 3532 7988 
Gitte Lindved Petersen, Ph.d.-studerende, gilp@sund.ku.dk
Gunhild Tidemann Christensen, Ph.d.-studerende, guch@sund.ku.dk
Henrik Brønnum-Hansen, Lektor, henrik.bronnum-hansen@sund.ku.dk
Ivan Bautmans, Gæsteprofessor, Ivan.Bautmans@vub.ac.be
Jolene Lee Masters Pedersen, Postdoc, jope@sund.ku.dk 
Kaare Christensen, Professor, kchristensen@health.sdu.dk
Kristine Harrsen Bachkati, Ph.d.-studerende, krba@sund.ku.dk 
Lea Arregui Nordahl Christoffersen, Ph.d.-studerende, lech@sund.ku.dk
Margit Kriegbaum, Postdoc, makr@sund.ku.dk 
Marie Grønkjær Petersen, Ph.d.-studerende, mgpe@sund.ku.dk
Merete Osler, Professor, m.osler@dadlnet.dk, tel: +45 4323 3780 
Minna Mänty, Postdoc,  minna.manty@helsinki.fi 
Nadya Dich, Postdoc, nadi@sund.ku.dk
Nayome Rey Calvo, Ph.d.-studerende, nayomerc@drcmr.dk
Nina Linde Reislev, Postdoc, ninar@drcmr.dk
Rikke Hodal Meincke, Ph.d.-studerende, rikm@sund.ku.dk, tel.: 35327978 
Rikke Lund, Lektor, rilu@sund.ku.dk, tel.: +45 3532 7992
Robert Fieo, Gæsteforsker, Postdoc, raf2168@cumc.columbia.edu
Stine Harresen Bachkati, Ph.d.-studerende, krba@sund.ku.dk
Terese Sara Høj Jørgensen,  Ph.d.-studerende, tshj@sund.ku.dk
Trine Flensborg-Madsen, Lektor, tfma@sund.ku.dk
Ulla Christensen, Lektor, ulch@sund.ku.dk
Åse Marie Hansen, Professor, asemarie.hansen@sund.ku.dk

Medarbejdere i Martins Lauritzens forskergruppe 
Anna Horwitz, Ph.d.-studerende, anna.horwitz.01@regionh.dk
Birgitte Fagerlund, Ph.d.-studerende, birgitte.Fagerlund@regionh.dk
Krisztina Benedek, Overlæge, krisztina.benedek@regionh.dk
Lene Rask, Postdoc, lene.rask.01@regionh.dk
Martin Lauritzen, Professor, mlauritz@sund.ku.dk
Micael Lønstrup, Laboratoriemedarbejder, micl@sund.ku.dk, tel.: +45 35327415 
Nelly Richard, Ph.d-studerende, znk330@alumni.ku.dk
Renna Murmu, Postdoc, murmu@sund.ku.dk

Medarbejdere i Egill Rostrups gruppe 
Egill Rostrup, Overlæge, egillr@dadlnet.dk
Kiyana Zarnani, Ph.d.-studerende, kiyanazarnani@gmail.com

Medarbejdere i Flemming Dela/Jørn Helges forskergruppe 
Andreas Blaaholm Nielsen, Spec. Studerende, andreas.blaaholm@sund.ku.dk
Anne Sophie Heinrichsen, Forskningsårsstuderende, Anne.heinrichsen@sund.ku.dk
Anja Birk Kuhlman, Ph.d.-studerende, anjabk@sund.ku.dk
Camilla Vestergaard Hansen, Spec. Studerende, camillah@sund.ku.dk
Christina Jensen, Spec. Studerende, christina.jensen@sund.ku.dk
Christina Neigaard Hansen, Molekylærbiolog, cnh@sund.ku.dk
Clara Prats, Lektor, cprats@sund.ku.dk
Ditte Søgaard, Videnskabelig Assistent, dittek@sund.ku.dk
Eva Gjerlevsen Nielsen, Spec. Studerende, enielsen@sund.ku.dk
Flemming Dela, Professor, fdela@sund.ku.dk
Frederikke Fabian H. Nielsen, Forskningsårsstuderende, frederikke.hyldahl@sund.ku.dk
Jacob Frandsen, Forskningsassistent, jacobf@sund.ku.dk
Jacqueline van Hall, Sekretær, jacq@sund.ku.dk, tel.: +45 3532 7423 
Jeppe Bach, Bioanalytiker, jeppebach@sund.ku.dk, tel.: +45 3532 7576 
Jørn Wulff Helge, Professor, jhelge@sund.ku.dk
Karina Fabricius Husted, Ph.d.-studerende, karinalu@sund.ku.dk
Karoline Maise Chrøis, Spec. Studerende, karolinec@sund.ku.dk
Lise Bluhme Mikkelsen, Forskningsårsstuderende, lmikkelsen@sund.ku.dk
Magnus Asping, Forskningsårsstuderende, magnusas@sund.ku.dk
Marianne Dalsgaard Kristensen, Ph.d.-studerende, markrist@sund.ku.dk
Michelle Munk Lie-Olesen, Spec. Studerende, michelle.munk@sund.ku.dk
Mikkel Thunestvedt Hansen, Spec. Studerende, mikkel.hansen@sund.ku.dk
Ronni Sahl, Forskningsårsstuderende, ronnisahl@sund.ku.dk
Regitze Kraunsøe, Bioanalytiker, regitzek@sund.ku.dk, tel.: +45 3532 7576 
Signe Regnersgaard, Forskningsårsstuderende, signer@sund.ku.dk
Steen Larsen, Lektor, stelar@sund.ku.dk
Stine Dam Søndergård, Spec. Studerende, ssoendergaard@sund.ku.dk
Thomas Hoffmann Morville, Ph.d.-studerende, thomasmor@sund.ku.dk
Thomas Nyegaard Beck, bioanalytiker, tbeck@sund.ku.dk
Tine Dohlmann, Ph.d.-studerende, tine.dohlmann@sund.ku.dk 

 

Medarbejdere i Poul Jennums gruppe
Eva Wiberg Torstensen, Ph.d-studerende, eva.wiberg.torstensen.01@regionh.dk
Julie A E Christensen, Ph.d-studerende, julie.a.e.christensen@gmail.com
Line Pickering Jakobsen, Ph.d-studerende, Line.Pickering.Jakobsen@regionh.dk
Poul Jennum, Professor, Poul.joergen.jennum@regionh.dk
Rune Frandsen, Ph.d-studerende, runefrandsen@gmail.com

Medarbejdere i Rudi G.J. Westendorps gruppe 
Anne Vinkel Hansen, Ph.d.-studerende, avih@sund.ku.dk
Maarten Rozing, Adjunkt, mroz@sund.ku.dk  
Rudi Westendorp, Professor, westendorp@sund.ku.dk
Sasmita Kusumastuti, Ph.d.-studerende, saku@sund.ku.dk