Sociale relationer – Københavns Universitet

Sociale relationer er vigtige for et godt helbred


Alle oplever formodentlig ensomhed og perioder med mindre social kontakt i løbet af deres liv. Men hvis ensomheden og den sociale isolation bliver en mere permanent tilstand, truer den både sundhed og livskvalitet.

De sociale netværk har stor betydning for livskvaliteten hele livet igennem. Men de har også indflydelse på vores helbred og levealder. Der er nemlig en sammenhæng mellem det at leve et tilfredsstillende socialt liv og vores helbred, formentlig fordi både vores livsstil, psykiske velbefindende og fysiologi påvirkes af de sociale relationer.

Effekterne af svage sociale relationer på helbredet er i nyere forskning blevet sammenlignet med effekterne af rygning, fysisk inaktivitet og forhøjet blodtryk.

Forskning i patientgrupper viser også at hvis man bliver syg, kommer man sig også hurtigere hvis man har tætte sociale relationer. Den sunde aldring af både krop og psyke, er altså afhængig af, de sociale relationer, man omgiver sig med.

Familien, venner og bekendte

Venner og familie er et vigtigt socialt netværk for de fleste mennesker og spiller ofte en væsentlig rolle i forhold til hjælp og støtte.

I alderdommen er den dominerende sociale udfordring tabet af ægtefælle, venner, søskende og andre familiemedlemmer. Tab af ægtefælle er hovedårsag til at mange gamle mennesker føler sig ensomme og øger risikoen for depression.

I den situation er det for mange mennesker svært at finde overskuddet til at etablere nye sociale relationer. Men netop her er det vigtigt, at forsøge at bevare eller styrke eksisterende sociale relationer eller at genoptage gamle venskaber. En anden mulighed et at blive opmærksom på de tilbud og muligheder, der trods alt er, for at være sammen med andre mennesker og evt. opbygge nye og tætte relationer.

Aktiviteter og tilbud til ensomme

Der findes rigtig mange tilbud til folk i alle aldre, om aktivitet og samvær i klubber, foreninger, centre og højskoler. Her kan man finde tilbud eller arrangementer, som f.eks. madlavning og motion, spil og rejser, bogklubber og håndarbejde eller virkelig mange andre ting.

Mennesker er forskellige og har forskellige behov for kontakt med andre mennesker. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at finde en form og et tilbud som passer den enkelte.

Det vigtigste er dog, at vi alle – både pårørende og dem, der er uønsket alene – gør hvad vi kan, for at inkludere og skabe større og tættere netværk for dem, der ikke har så meget.

Hvis du har spørgsmål kan du gå ind på Sund Aldrings facebook og stille dine spørgsmål direkte til forskerne.