Sommerferie i ”lille Danmark” giver livsglæde – Københavns Universitet

12. januar 2016

Sommerferie i ”lille Danmark” giver livsglæde

Etniske minoriteter

Hvordan oplever tyrkiske førstegenerationsindvandrere at gå alderdommen i møde i Danmark? Det er et af spørgsmålene ph.d.-studerende Nanna Hilm undersøger. Hun har fokus på Ishøj Kommune og har lavet feltarbejde i Tyrkiets Konya-provins også kaldet ”lille Danmark”.

I juli 2015 rejste Sund Aldrings Nanna Hilm til Tyrkiet for at lave feltarbejde i Konya-provinsen. Her besøgte hun familier fra Ishøj under deres sommerferie i provinsens små landsbyer. ”Turen til Konya provinsen er en del af et længerevarende feltarbejde, som jeg efterhånden har været i gang med i halvandet år”, fortæller hun.

Foto: Mette Schwartz og Nanna Hilm

Nanna forsker i kommunale sundhedsfremmeindsatser for etniske minoriteter i Danmark med særligt fokus på Ishøj Kommune. Her har hun siden foråret 2014 fulgt forskellige sundhedsfremmeprogrammer for borgere med kurdisk og tyrkisk baggrund – herunder et forløbsprogram, hvor kvinder med type 2 diabetes blandt andet undervises i kost og motion. Med programmet ønsker kommunen, at deltagerne får viden om deres sygdom, samt hjælp til og vejledning i at opretholde et godt og sundt hverdagsliv som diabetiker.

”Som ph.d.-studerende på Etnologi, er det etnografiske feltarbejde en central del af mit forskningsprojekt. Gennem deltagerobservation, hvor jeg selv har indgået som elev i forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, har jeg fået indsigt i, hvordan sundhedsfremme og forebyggelse virker i praksis. Her interesserer jeg mig blandt andet for, hvordan sundhed praktiseres i hverdagslivet, men projektet undersøger også, hvordan det opleves at gå alderdommen i møde i Danmark som tyrkisk førstegenerationsindvandrer”, forklarer Nanna.

Foto: Mette Schwartz og Nanna Hilm

Og her kommer turen til landsbyerne i Konya-provinsen ind i billedet: ”Når man forsker i sundhed og aldring blandt tyrkere og kurdere i Ishøj, kommer man ikke udenom Konya. De to steder er tæt forbundne og deler en fælles arbejdsmigrationshistorie”. Området omkring Konya by har endda fået tilnavnet ”lille Danmark”, da befolkningstallet stiger eksplosivt om sommeren, når danske tyrkere holder sommerferie i landsbyerne.

”Mændene var de første til at udvandre fra de små landsbyer tilbage i 1960'erne og 1970'erne, da de rejste til Danmark for at arbejde som gæstearbejdere”, uddyber hun. ”Sidenhen kom kvinderne og børnene til, og mange slog sig ned i Ishøj. For de fleste familier var planen at vende tilbage til Tyrkiet efter nogle års arbejde i Skandinavien, men efterhånden som børnene voksede op, og der også kom børnebørn til, blev Danmark til hjemme. Det er nu deres ’første hjemland’, som en af de kvinder, jeg taler med, beskrev det under et interview i sommer. Rødderne har rykket sig, og når hun er på ferie i Tyrkiet savner hun nu Ishøj”.

Foto: Mette Schwartz og Nanna Hilm

Ifølge Nanna er forholdet til Tyrkiet dog ikke mindre betydningsfuldt af den grund: ”Barndommen og ungdomsårene i landsbyerne er en vigtig del af familiernes livshistorier, og det er den fortsatte kontakt med slægt og venner i området også. Om sommeren samles familierne fra nær og fjern. Man taler om livet hjemme i Danmark, Tyskland eller Sverige, man mindes barndommen i Tyrkiet, laver mad sammen, og bruger tid med bedste- og oldeforældre, der fortsat bor i landsbyerne. Det sociale aspekt er meget vigtigt og mange beskriver det som afgørende for deres sundhed og livsglæde, at de kan holde nogle ugers ferie i varmen med børn og børnebørn”.

Du kan læse mere om feltarbejdet på Facebook-siden: ”Følg vores tur til Konya provinsen”.

Alle fotos © Mette Schwartz og Nanna Hilm