Mindre mad, mere liv? – Københavns Universitet

14. december 2016

Mindre mad, mere liv?

Faste

Flere forskningsstudier har vist en sammenhæng mellem fødeindtag, stofskifte og aldring samt aldersrelaterede sygdomme. Studierne har inspireret flere diæter, som lover både længere og sundere liv - diæter med én fællesnævner: faste. Ny forskning giver en forklaring.


Af Thomas Lau Lindestrand-Hansen, ph.d.-studerende

Et dansk-amerikansk forskerhold er netop kommet nærmere en forklaring på, hvorfor vores celler kan leve længere, hvis vi begrænser vores fødevareindtag. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature og peger på, at aldringsprocessen bliver påvirket af, hvordan kroppens celler opbygger forskellige proteiner. Jo ældre vi bliver, jo dårligere bliver cellerne til at sætte proteinerne rigtigt sammen, og mister derved deres evne til at opretholde kroppens funktioner. Forfaldet kan dog bremses. Ved at faste eller begrænse vores kalorieindtag kan vi påvirke cellernes evne til, på trods af aldring, fortsat at opbygge proteinerne rigtigt og dermed teoretisk set forlænge ”de gode år.”

Indtil videre er det meste aldringsforskning i laboratoriet baseret på modelorganismer som fx orme, humane cancerceller og pattedyr som rhesusaber. Forskerne bruger modelorganismer til aldringsforskning, fordi det er meget dyrt at følge testpersoner gennem flere årtier. Den tid tager det ofte, før vi kan se, hvordan et menneske bliver påvirket. I stedet følger vi aldringen i eksempelvis orme, som har en gennemsnitlig levealder på 2-3 uger. Deres korte levetid gør det meget hurtigere at få resultater, der beskriver den grundlæggende mekanisme. Ofte kan vi ikke oversætte resultaterne direkte til mennesker, men det kan give et indblik, der hjælper os på vej til at forstå de mere komplekse sammenhænge i menneskets celler.

En alternativ fremgangsmåde kan være at fokusere på de aldersrelaterede sygdomme eller sygdomme, der fremskynder aldringsprocessen frem for kun at studere, hvordan mekanismerne virker i raske celler. At kunne se forskellen er også meget givende for forskningen Aldring er ikke en sygdom, og forskningen vil i første omgang kunne lede til behandling af aldringsrelaterede sygdomme som diabetes, demens, osteoporose og lignende.