Den aldrende hjerne – Københavns Universitet

11. januar 2017

Den aldrende hjerne

HJERNEFORSKNING

Er der noget om ordsproget ”Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster”? Hvad sker der ifølge forskningen med vores hjerne og kognitive evner, efterhånden som vi bliver ældre?

Ved ph.d.-studerende Dinne Skjærlund Christensen

Med alderen præsterer vores krop ikke længere, som da vi var yngre. Det gælder også vores hjernefunktion, og der er forsket meget i, hvad der sker med vores kognitive evner, når vi bliver ældre. Selvom der er store individuelle forskelle er der et mønster på tværs af studier.

Med alderen kommer erfaring. De kognitive funktioner, som i høj grad påvirkes af erfaring og livforløb, såsom uddannelse eller erhvervet viden, betragtes som eksempler på hvad der ofte betegnes krystalliseret intelligens. Som forskere kan vi undersøge krystalliseret intelligens med bl.a. prøver på ordforråd og almen viden. Den type intelligens svækkes typisk ikke henover livsforløbet.

Andre evner afspejler i højere grad hjernens tilstand i testsituationen og svækkes mere med alderen, fx korttidshukommelse og bearbejdningshastighed. Det er eksempler på såkaldt flydende intelligens. Dette begreb bruges til at beskrive evnen til problemløsning eller bearbejdning af nyt materiale. Overordnet set er disse typer kognitive evner på deres højeste i det tidlige voksenliv, hvorefter de bliver langsomt ringere.

Der er flere mulige årsager til, at vores mentale færdigheder bliver ringere med alderen. Vi skal gøre meget for at sikre, der er ”noget at tage af,” for arv og livsstil vil livet igennem påvirke en række fysiologiske og strukturelle forhold i hjernen, der vil skrumpe og blive langsommere. Nogle studier tyder også på, at vi bliver mindre tilbøjelige til at træne vores flydende intelligens, jo ældre vi bliver. Særligt i forbindelse med pensionen kan det knibe med motivationen, så nogle vænner sig til en meget forudsigelig hverdag, der ikke byder på mange kognitive udfordringer i form af nye indtryk og stimuli. Ønsker du at udskyde faldet i flydende intelligens, bør du derfor ikke kun følge de typiske råd om fysisk aktivitet og sund kost, men også søge nye oplevelser og udfordringer udenfor de vante rammer, der fortsat kan udfordre hjernen

Vil du vide mere om, hvordan vores kognitive evner ændres med alderen, holder læge og hjerneforsker Ellen Garde fra Center for Sund Aldring og professor Kaare Christensen foredrag om emnet d. 21. og 23. marts i hhv. Århus og København. Se mere og køb billet på sundaldring.ku.dk