Alder - bare et tal? – Københavns Universitet

15. februar 2017

Alder - bare et tal?

Aldring

Alderdom, ældre og livet efter pensioneringen er et af de helt store debatemner i tiden, hvor de store efterkrigsårgange er på vej på pension. Hvordan vi omtaler aldring og alderdom, er under opbrud. Forskning viser, at vores opfattelse af alderdom også har betydning for, hvordan vi ældes.

Af Dinne Skjærlund Christensen

Fra Center for Sund aldring har fx professor Rudi Westendorp bidraget til debatten om, hvordan vi omtaler aldring og alderdom. Hans synspunkt er, at alder bare er et tal, og at det snarere er opfattelsen af alderdommen, der har betydning for, hvor gamle vi føler os.

Ny forskning fra Irland viser, at den opfattelse også har konkret betydning for, hvordan vi ældes. Over 4.000 mennesker i 50-års alderen og opefter besvarede en række spørgsmål om deres holdninger til alderdom, fx hvorvidt de var enige i udsagnet ”Jeg kan deltage i færre aktiviteter, når jeg bliver ældre”. To år senere undersøgte man deres helbred, herunder deres ganghastighed og evne til at løse kognitive opgaver. Deltagere med negative holdninger til alderdom præsterede ringere på disse mål sammenlignet med deltagere med positive holdninger - selv når man korrigerede for deres øvrige helbredstilstand.

Forskerne bag projektet konkluderer, at det har betydning, hvordan vi taler om aldring i samfundet. Den gængse opfattelse af alderdom påvirker ældres egen holdning, hvilket altså har vist sig at have konsekvenser for helbred i alderdommen.

Du kan læse mere om studiet i artiklen "Attitude to Aging Impacts Everything About Aging" og om forskningsprojektet, resultaterne bygger på hjemmesiden "The Irish Longitudinal Study on Ageing"