Facebook – Københavns Universitet

Sund Aldring på Facebook

Center for Sund Aldring har en facebook side. På siden kan du stille spørgsmål til forskere, der til daglig arbejder med sundhed og sund aldring. De forsker i hvordan man får et sundt liv hele livet. På siden fortæller vi også om resultater fra forskningen og generelt om det nyeste inden for sund aldring.

Hvis du selv har spørgsmål eller gerne vil have råd om, hvordan du får et sundt langt liv, kan du følge "Sund aldring" på Facebook.

Formålet med www.facebook.com/sundaldring

Formålene med siden er flere:

  • At skabe større bevidsthed om, hvordan livsstil kan skabe fundament for et sundt livsforløb, med mindst mulig sygdom
  • Skabe dialog mellem forskere og brugere af Facebooksiden
  • At sprede CESAs viden gennem dialog og deling af opslag på Facebook
  • Synliggøre CESA
  • Med tiden at rekruttere forsøgspersoner og til ideudvikling/input til forskning.

Redaktionen

Der er 9 mennesker i Facebookredaktionen: 7 forskere og 2 redaktører.

Forskere:

Andreas Vigelsø

Uddannet humanbiolog og er nu ph.d. i Center for Sund Aldring. 

Forsker primært i ”sofakartofler”, nærmere betegnet sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed. Hvad er det der sker med kroppen, når vi får livsstilssygdomme, fordi vi er overvægtige og inaktive? Desuden forsker han også i den fysiologiske del af aldringen. Hvilke fysiologiske ændringer i kroppen påvirker konditionen, præstationsevnen, risikoen for livsstilssygdomme, når vi bliver ældre? Hvorfor er det farligt at være en sofakartoffel?

 

Henrik Hvenegaard

Postdoc i Center for Sund Aldring, Institut for Antropologi. Henriks projekt handler om social isolation blandt ældre mænd i Udkantsdanmark. Hvad er social isolation? Hvorfor indebærer social isolation en sundhedsrisiko? Hvorfor rammer social isolation særligt ældre mænd? Ved at belyse disse spørgsmål er målet med projektet at skabe opmærksom omkring et fænomen, som får forsvindende lidt opmærksom fra politikere, forskere og journalister - men som samtidig er et stigendende problem i byer såvel som på landet.

 

Jakob Agergaard 
Uddannet Bachelor i Idræt og Kandidat i humanbiologi. Nu postdoc med et projekt, der fokuserer på, hvorledes man via træning og kost kan forhindre accelereret tab af muskelmasse og muskelfunktion (kaldet sarcopenia), når vi ældes.

Forsker primært i muskelmasse (muskelvækst vs. muskeltab), muskelfunktion, hvilken betydning muskelmassen har for os livet igennem samt den optimale ernæring for at bevare/øge vores muskelmasse. Udover spørgsmål omkring kroppens muskelfunktion kan Jakob svare på spørgsmål i relation til senevæv (skader og aldring af senevæv).

 

Morten Hillgaard Bülow

Uddannet cand. mag. i historie og filosofi/videnskabsteori og nu postdoc.

Mortens forskning handler om forståelser af, hvad 'successful' aldring er inden for aldringsforskningen - dvs. hvordan 'aldring' og 'god alderdom' er blevet diskuteret på tværs af forskellige discipliner. Ved at se på de nævnte diskussioner historisk og filosofisk tydeliggøres det komplekse samspil mellem begreber og praksisser, videnskab og politik, samt de forskellige interesser og værdier, der er i/på spil. Morten kan svare på spørgsmål i forhold til både historiske, filosofiske og etiske aspekter af aldringsforskningen og diskuterer desuden gerne de forskellige forskningsgrenes muligheder og begrænsninger, samt de værdier og fordringer, forskningen indeholder.

 

Nanna Hilm
Uddannet antropolog og er nu ph.d.-studerende i Center for Sund Aldring.
Forsker i kommunal forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter med fokus på tyrkiske indvandreres sundhedspraksisser og aldringsforståelser. Nanna kan svare på spørgsmål, der relaterer sig til sundhedspraksisser i hverdagslivet, forebyggelse og sundhedsfremme, livsstilsforandringer, ulighed i sundhed samt sociale og kulturelle aspekter ved sundhed og aldring.

Rikke Hodal Meincke

Uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ) og i gang med et ph.d.-projekt inden for socialmedicin. Ph.d.- projektet handler om, hvordan intelligens i ungdommen påvirker helbredet og den fysiske funktion midt i livet. Rikke kan svare på spørgsmål om, hvilke forhold tidligt i livet (fra graviditet), der har betydning for folks sundhed senere i livet. Derudover spørgsmål ,der relaterer sig til social ulighed i sundhed samt fysisk funktionsevne.

Thomas Lau Hansen

Uddannet som kandidat i nanoscience, og er nu ph.d.-studerende i Center for Sund Aldring inden for molekylær aldring. Forsker i telomerer, som populært sagt er den del af dit DNA, der beskytter dine kromosomer for at blive trævlet op. Ved at sammenligne ændringer i cellens organeller og telomerenes længde, forsøger Thomas at beskrive de molekylære processer, der giver anledning til de symptomer man ser på biologisk aldring. Korte telomerer er blandt andet kædet sammen med mange alders-relaterede sygdomme, cancer, blod- lunge- og knoglemarvssygdomme.

Facebookredaktionen:

Gitte Inselmann Frandsen

Kommunikationskonsulent og presseansvarlig i Center for Sund Aldring

Line Damberg

AC-fuldmægtig i Center for Sund Aldring (På barsel)