Forskning og formidling følges ad – Københavns Universitet

Forskning og formidling følges ad


Det giver ikke mening at forske i sund aldring, hvis resultaterne ikke når ud til borgerne. Derfor har Center for Sund Aldring sat forskningsformidling i højsædet og er klar til at gå nye veje.

Forskningen skal formidles, mens der forskes. Det er kernen i Center for Sund Aldrings strategi for at kommunikere deres forskning, og der er nok at kommunikere til: befolkningen, herunder de ældre, aktørerne i sundhedsvæsnet og på ældreområdet samt beslutningstagerne, medierne, meningsdannerne og andre forskere på området.

– Forskningen i sund aldring er nødt til at være i direkte dialog med omgivelserne. Det gælder fx på folkesundhedsområdet,hvor vi studerer ændringer i folks livsstil. Når forskningen munder ud i anbefalinger om at ændre fx kost- eller motionsvaner, kan den kun få reelle effekter, hvis borgerne er engagerede i forskningen, siger professor Thomas Söderqvist, direktør for Medicinsk Museion og leder af CESA’s nye kommunikationsteam.

Stor interesse for ny viden

Teamet skal understøtte forskernes proaktive engagement i formidlingsarbejdet via massemedier, sociale medier og events for at sikre, at forskningsresultaterne bliver kommunikeret effektivt til borgere, fagfolk i social- og sundhedssektoren samt politiske beslutningstagere:

– Der er en stor og bred samfundsinteresse for centrets forskning – blandt andet fordi den producerer ny viden om indretningen af velfærdsydelserne. Den efterspørgsel har vi pligt til at honorere på en aktiv og troværdig måde, siger Thomas Söderqvist.

Forskningen i sund aldring er nødt til at være i direkte dialog med omgivelserne. Professor Thomas Söderqvist

CESA har – foruden den traditionelle publicering i faglige publikationer – benyttet et bredt udsnit af medier og formidlingsformer. Centret lægger vægt på at have mange kanaler ud til sine målgrupper og er klar til også at gå helt nye veje i formidlingen.

Sociale medier ikke kun for unge

– De traditionelle medier og formidlingsplatforme kan stadig spille en rolle, men forskerne vil også have stor glæde af gennemslagskraften i fx sociale medier, siger Thomas Söderqvist.

Han vurderer, at de sociale medier i meget høj grad kan løse den vigtige opgave at bringe forskningen i direkte dialog med sin omverden. For aldersforskningens målgrupper er allerede storforbrugere af sociale medier. Derfor vil Facebook, Twitter og andre sociale medier fremover være kernen i CESA’s kommunikationsstrategi.
Centret skal også forske i, udvikle metoder til og rådgive om, hvordan aldringsforskningen bedst kommer i dialog med sine målgrupper via sociale medier.

Fuld fart på formidlingen

CESA har allerede formidlet forskningstemaer og -resultater i mange forskellige medier og sammenhænge.
Det gælder fx:

  • Tv-udsendelser som ’Danskernes Akademi’, ’DR Skole’ samt serien ’Fauli, fed og færdig?’.
  • Temarapporter og -bøger som fx ’Lev Vel’, debatoplægget ’Ældrestyrken’ samt rapporten ’Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk’.
  • Foredrag, undervisning, udstillinger og events. Fx en foredragsrække på Folkeuniversitetet, som også blev vist på dk4.

Centrets resultater og formidlingstiltag kan følges på:

  • sundaldring.ku.dk
  • facebook.com/sundaldring