Sund aldring er både celler og samfund – Københavns Universitet

Sund aldring er både celler og samfund


Sund aldring har så mange aspekter, at vi kun kan forstå den via tværfaglig forskning og ved at inddrage erfaringer fra praksis. Center for Sund Aldring vil styrke begge dele i de kommende fem år.

Også Center for Sund Aldring bliver ældre. Det sikrede en ny bevilling på yderligere 150 millioner kroner fra Nordea-fonden, som også var med til at støbe det økonomiske fundament, da centret blev etableret i 2009. Med den nye uddeling bliver det muligt at fortsætte og udvikle den tværfaglige forskning i, hvordan flere mennesker kan få et langt og sundt liv:

– Vi er meget glade for både at kunne videreføre forskningen på en lang række vigtige områder og at få mulighed for at udbygge den tværfaglige forskningsmodel, der fra begyndelsen har været vores adelsmærke og eksistensberettigelse, forklarer CES A’s direktør, professor Lene Juel Rasmussen.

Forskning med dybde og bredde

I sin første femårsperiode var centrets forskning inddelt i seks forskningssøjler, der samarbejdede indbyrdes i forskellige projekter. Det var ifølge direktøren en god model, fordi hver søjle havde sine egne primære områder, mens der samtidig var øremærkede midler til forskning, som forpligtede dem til at tænke på tværs af søjlerne.

– Det er en meget fin balancegang at få tværfaglig forskning til for alvor at lykkes. Det kræver, at man kan fastholde den forskningsmæssige dybde, også når man breder problemstillingerne ud. Det er ikke nogen banal ledelsesopgave at få fagfolk, der er højt specialiserede inden for hvert deres felt, til at åbne sig for helt andre indfaldsvinkler og tankegange, siger Lene Juel Rasmussen.

De tværfaglige projekter, der blev en succes i centrets første periode, fortsætter sammen med en række nye projekter, som nu alle organiseres i tre temaer:

  • Sundhedsfremmende innovationer
  • Aldringsprocesser gennem livsforløbet
  • Energiniveauer hos mennesker.

– Vi kan ikke dække alle aspekter af sund aldring, men vi prøver at favne helt fra celleniveau over individ til samfund og kultur – uden at reducere det ene til det andet. Det afgørende er, at vi nu har en vifte af emner, som hænger godt sammen og dækker nogle af de vigtige tværgående problemstillinger, vi gerne vil finde svar på, siger centerdirektøren.

I samarbejde med omverdenen

De kommende år vil CESA i endnu højere grad opsøge samarbejder med partnere uden for universitetet. En af de naturlige partnere er kommunerne, der har det politiske ansvar for mange af de områder, der angår sund aldring.

– Vi sætter forskningen i spil derude, hvor vi er helt tæt på udfordringerne, og hvor resultaterne skal omsættes til praksis. Det giver nogle meget spændende muligheder for at forske i, hvordan vi indretter vores samfund og sundhedssystem, så det understøtter sund aldring, siger Lene Juel Rasmussen.

Hun varsler også, at centret fremover vil styrke sine internationale kontaktflader – både når det gælder undervisning og forskningssamarbejde. For selv om centret efter international målestok er ret lille, spænder forskningen bredt, og det betyder, at CESA’s forskere opleves som interessante samarbejdspartnere på mange forskningsfelter. Lene Juel Rasmussen ser derfor centret spille en central rolle i fremtidens aldersforskning – ikke kun i Danmark:

– Med de temaer og den samarbejdsform, vi har valgt, er vi i stand til i de kommende år at producere ny viden om sund aldring og om, hvordan vi kan indrette samfundet bedst muligt for nutidens og fremtidens borgere. Det er en viden, som der er stor efterspørgsel efter – både herhjemme og i resten af verden, siger hun.