Karsten Vrangbæk – Københavns Universitet

Karsten Vrangbæk

Professor Karsten Vrangbæk forsker i sundhedsvæsner, herunder det danske system, hvor han bl.a. undersøger samspillet mellem frivillige organisationer og kommunerne.

De danske kommuner søger i stigende grad at samarbejde med frivillige foreninger og interesseorganisationer, også på ældre området. Der er mange fordele i sådanne samarbejder, fx et større netværk at erfaringsudveksle med, men naturligvis også udfordringer. Hvem har i sidste ende ansvaret for sundheden, hvis halvdelen af arbejdet er placeret på frivillige hænder?


I 2042 vil en fjerdedel af den danske befolkning være over 65. Forudsat at fremtidens ældre har brug for det offentlige sundhedsvæsen i samme grad som ældre i dag, vil det føre til en betydelig øget belastning af systemet. Karsten håber, at hans forskning kan være med til at optimere de nuværende sundhedssystemer, så de leverer en bedre service til borgerne samtidig med, at de blive billigere at drive.

Karten Vrangbæk er professor ved Institut for Statskundskab og Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.