Christian Elling Scheele – Københavns Universitet

Christian Elling Scheele

Med ti års erfaring fra arbejde i de danske kommuner er det oplagt, at post Doc Christian Elling Scheele nu har kaste sig over at forske i det nære sundhedsvæsen. Han undersøger særligt, hvordan man kan fremme samarbejdet på kryds og tværs af forskellige instanser og faciliteter således, at den enkelte borger oplever færrest mulige kløfter i sin hverdag.

Christian er tilknyttet projektet ”Integrated care” i Bogense, hvor en samarbejdsmodel mellem kommune, sygehus og almen praksis afprøves. Modellen forventes af føre til øget livskvalitet for patienten grundet bedre koordinering imellem de forskellige offentlige instanser og reducerede offentlige ydelser i det lange løb.

Christian håber, at hans forskning vil blive brugt af kommunerne i samarbejde med private aktører. Set i lyset af det økonomiske pres alle offentlige institutioner er under i disse år vil det af både økonomiske årssager, men også grundet det større netværk og dermed erfaringsgrundlag, være en fordel.

”Cykling uden alder” er et godt eksempel på et succesfuldt samarbejde. Bl.a. offentlige midler når længere, end de ellers kunne, grundet den store opbakning fra frivillige, der dagligt bidrager til plejehjemsbeboeres mulighed for at komme ud at cykle en tur på rickshaws kørt af de frivillige. Både de ældre og frivillige har stor glæde af de intergenerationelle relationer, der opstår som et resultat af projektet.

Christian Elling Scheele er post Doc ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet.