Aske Juel Lassen – Københavns Universitet

Aske Juul Lassen

Etnolog Aske Juul Lassen gjorde sig bemærket, da han med sin ph.d.-afhandling konkluderede, at billard og bajere også kan være aktiv aldring, der kan påvirke ældre menneskers sundhed positivt.

For Aske er sundhed ikke kun defineret ved fysisk sundhed, men karakteriseres i lige så høj grad af oplevet livskvalitet. Hans fokus er på, hvordan omtalen af alderdom som ”aktiv aldring” omskriver livsfasen fra noget passivt til en fortsat aktiv del af livet med motion, engagement og deltagelse i samfundet.

Askes forskning viser, at billedet af alderdom ikke har fulgt med måden mange ældre mennesker lever livet på. Derfor ses livet efter pensionering stadig som en svækkelsesfase selvom mange lever et aktivt liv i mange år som pensionister. Han håber, at hans forskning kan være med til at gøre op med de fordomme, der stadig eksisterer omkring det at ældes, og hvad det vil sige at være gammel.

Hvor man tidligere så aktiv aldring og sygdom som modsætninger, viser den nyeste forskning, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Sygdomme smelter sammen med aktiv aldring, og mange ældre mennesker lader ikke skavanker stoppe dem, men arbejder udenom og med dem i deres fortsat aktive liv.

”Sund aldring for mig, er kendetegnet ved et fortsat engagement i noget, der interesserer én. Det er vigtigt ikke at gå i stå, bare fordi man er blevet ældre.”

Aske anbefaler, at man overvejer, hvad der er god aldring for en selv, og at man ikke nødvendigvis behøver at følge samtlige sundhedsråd til punkt og prikke, hvis de ikke passer med ens måde at leve livet på. ”Tag rådene med et gran salt og overvej det: Det er trods alt dig, der skal leve med dem, så lav plads til det, der giver mening for dig.”