Claus Desler Madsen – Københavns Universitet

Claus Desler Madsen

Accelereret aldring. Kræft. Alzheimers. Parkinson. Ud over at være nogle af forskningens store udfordringer har de også til fælles, at de alle menes at være knyttet til cellers mitokondrielle funktion. Mitokondrier findes i alle kroppens celler, hvor de transformerer næring fra kosten om til cellulær energi. En art cellens kraftværk, som cellernes, og dermed vores, eksistens afhænger af.

Adjunkt Claus Desler er uddannet molekylærbiolog og forsker i dag i netop mitokondrier. Claus arbejder mod en bedre forståelse af dem, og hvad der kan gå galt i dem, så vi i fremtiden har flere muligheder for at behandle og forhindre mitokondrielle sygdomme.

Claus håber, at hans forskning kan åbne op for en bedre forståelse af, hvad aldring på celleniveau er. Hvis forskningen kan finde frem til, hvilke faktorer, der har betydning for aldringsrelaterede sygdomme, kan man måske tidligere identificere folk, der er i risikogruppen og enten forhindre eller forsinke, at sygdommen udvikler sig. For ham er ’sund aldring’ muligheden for et liv med stadigt højt niveau af livskvalitet.

”Vores kroppe er fantastiske maskiner, men de forfalder, hvis vi ikke bruger dem. Sygdomme kan være nedarvede og kan derfor være umulige at undgå, men oftest kan sygdomme undgås eller have mindre effekt på vores hverdag, hvis vi passer på vores kroppe med fx træning og god kost.”

Claus Desler er adjunkt ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet.